vytvorili sme grafický návrh firemného časopisu.

pomohli sme s korporátnou idetitou a so sadzbou textu.

Prejsť na web
test

Návrh firemného časopisu disig spravodaj