Tvorba webovej stránky pre špecializované zariadenie pre seniorov trpiacimi na demenciu.

Prejsť na web
test

Tvorba webovej stránky za použitia CMS WordPress. Integrovali sme rezervačný systém Rezervio a naprogramovali jednoduchú klientskú zónu.