Vue.js + WordPress API = úspešný redizajn nákupného procesu

 

Prejsť na web

Redizajn  nákupného procesu pre službu Plustelka.sk sme začali analýzou pôvodného riešenia, následne sme spravili návrh UX pomocou wireframes. V ďalšom kroku sme iterovali s klientom a ďalšou agentúrou. Nasledovalo vytvorenie klikateľného prototypu vin vision, programovanie modulu do WordPressu v technológií vue.js, a na záver nastavenie meracích skriptov a funelu pre Google Analytics.

Vue.js + WordPress API

Aby bol užívateľský zážitok zákazníka čo najprívetivejší, využili sme moderný reaktívny framework vue.js. Dáta sa ťahajú z WordPressu pomocou WordPress API. Existujúcu stránku sme nemuseli meniť a tento nákupný proces prebieha ako samostatná webová aplikácia zapúzdrená vo WordPresse. Vue.js nám prišlo ako dobrá voľba, nakoľko to vie pracovať ako samostatná komponenta, a v prípade redizajnu celej webovej stránky sa dá znovu použiť.