Redizajn a prerobenie webovej stránky vzdelávacieho programu pre pedagógov.

Prejsť na web

Zástupcovia neziskovej mimovládnej organizácie Živica nás oslovili, či by sme jeden z ich projektov neredizajnovali.  Nám sa takéto projekty páčia a podporujeme ich.

6

zapojených špecialistov

5 mesiacov

do spustenia

138 hodín

trvanie projektu

Proces tvorby

Začali sme prvými stretnutiami s koordinátormi projektu. Po úvodných workshopoch sme zadefinovali ciele projektu, užívateľské roly, navrhli sme wireframes všetkých podstránok a zadefinovali cesty užívateľa. Následne sme pomohli s textami s našou copywriterkou Nikou. Nasledovalo niekoľko iterácií s dizajnérkou. Po schválení dizajnu sme nasekali responzívne šablóny a napojili náš obľúbený WordPress. Finalizácia projektu zahŕňala napojenie meracích skriptov, školenie a samotné spustenie projektu.