Vytvorili sme WordPress magazín postavený na kúpenej šablóne, ktorú sme zcustomizovali a zariadili aj grafické práce.

Prejsť na web
test

Postarali sme sa o školenie klienta, nastavenie bannerového systému a taktiež sme zabezpečili prepojenie na sociálne siete, ako je Instagram, Facebook a Youtube.