Ďalší neziskový projekt, ktorý sa venuje príprave na globálne otepľovanie, pomocou ktorého si viete vysadiť svoj strom alebo alej.

Prejsť na web

Na projekte sme prepájali fundraisingový systém darujme.sk a Malichimp. Vytvorili sme filtrovanie v mape, kde je možné si presne zvoliť miesto výsadby. Cron nastavený pre importovanie dát zo sesterského českého webu. Stránka je aj v anglickom jazykovom prevedení s funkcionalitou generovania PDF dokumentov. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Cukru production