Pre spoločnosť gd-Team sme vytvorili novú webstránku v troch jazykoch. Zabezpečili sme aj písanie textov a preklady.

Prejsť na web
test