Blog

Nákupné správanie seniorov a komunikácia s týmto segmentom

Nasledujúci článok je výňatok z diplomovej práce nášho stážistu Mareka Konečného. Ku tvorbe jeho práce sme pridal pomocnú ruku aj my.

V článku sa dozviete napríklad:

  • do akej miery využívajú seniori nakupovanie tovarov cez internet,
  • čo sú pre nich rozhodujúce faktory pri výbere nákupného reťazca,
  • či využívajú sociálne siete,
  • do akej miery sú ovplyvňovaní reklamov.

Seniori sú špecifickým a rýchlo rastúcim segmentom, ktorý donedávna nebol veľmi atraktívnym, no vďaka rýchlemu starnutiu populácie sa stávajú nezanedbateľnou súčasťou trhu, ktorú v budúcnosti už nebude možné ignorovať. V súčasnosti sledujeme výrazné demografické zmeny, ktoré sa dejú nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Spotrebitelia sa vo všeobecnosti líšia svojimi nákupnými preferenciami, potrebami, skúsenosťami alebo aj vekom, avšak jednu vec majú spoločnú. Majú možnosť si dôkladne vybrať z obrovského množstva nových produktov, prítomných nielen na internete.

V dnešnej dobe internetu sú však spotrebitelia / seniori stále lepšie informovaní o ponúkaných tovaroch a službách, sú kúpyschopnejší, uvedomelejší, no aj náročnejší ako predchádzajúce generácie.

Pomaly a postupne sa prispôsobujú technologickým novinkám, ich záujem o počítače a internet rastie, čo dokazuje aj rastúca digitálna gramotnosť. Nakupovať cez internet je pre nich veľmi praktické, komfortné a s postupom času aj bezpečnejšie a jednoduchšie.

Vďaka online marketingovým nástrojom a moderným technológiám dokážu firmy lepšie oslovovať a cieliť svojich potenciálnych zákazníkov, s ktorými komunikujú prostredníctvom rôznych kanálov.

Seniorov najčastejšie oslovujú maloobchodné reťazce prostredníctvom tlačenej reklamy a letákov, avšak čoraz viac sú tradičné kanály nahrádzané sociálnymi sieťami.

Firmy investujú čoraz viac peňazí do online marketingu a celkové náklady na propagáciu a potrebné investície do online reklamy preto neustále rastú. Ide o silný konkurenčný boj o zákazníkov, o popredné pozície vo vyhľadávačoch, boj o reklamu na viditeľnom mieste, jednoducho boj o pozornosť.

Samozrejme, že ide o markantný rozdiel medzi seniormi na Slovensku a seniormi vo vyspelých európskych krajinách, keďže priemerný starobný dôchodok na Slovensku predstavuje menej ako polovicu priemernej mzdy v hospodárstve, slovenskí seniori si nemôžu dovoliť udržiavať takú solídnu životnú úroveň ako seniori vo vyspelých ekonomikách, v podstate sa starnutím v dôchodkovom veku znižuje ich kúpyschopnosť.

Ďalší dopad na spotrebiteľské správanie má prirodzená zmena nákupných preferencií a ich potrieb. Keďže ľudia v staršom veku menej športujú, nemusia cestovať do práce a inak dovolenkujú, pre mnohé odvetvia to znamená, že čím je väčší podiel seniorov, tým menší je ich trh, resp. ich tradičný trh, čo v konečnom dôsledku nemusí byť problém, ale príležitosť.

Vďaka rastúcemu potenciálu tohto segmentu sa rozvíja aj trh poskytujúci tovary a služby a preto aj produkty – služby musia vystihovať a uspokojovať skutočné potreby zákazníkov, keďže seniori netvoria jeden homogénny segment. Ich správanie sa odlišuje podľa veku, finančného zázemia, miesta bydliska, či zdravotného stavu.

Podiel ľudí starších ako 50 rokov na celkovej populácii stále rastie, tento segment trhu je považovaný za atraktívny a perspektívny, avšak čo sa týka ponuky produktov a služieb, nie je dostatočne rozvinutý.

Pre podnikateľský sektor môže byť táto skupina spotrebiteľov zaujímavá najmä preto, že disponuje značnou kúpnou silou a ochotou využívať naakumulované úspory na udržanie alebo zvyšovanie svojej spotreby aj vo vyššom veku.

Súčasní seniori sú zdravší, informovanejší a majú záujem byť integrovaní do spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. Aj keď sú fyzicky starší, duševne sa cítia byť stále mladí, čomu prispôsobujú aj svoje spotrebiteľské správanie.

Nakupovanie tovarov cez internet

Online nakupovanie je dnes populárne nielen u mladých zákazníkov, no čoraz častejšie ho využívajú aj seniori a staršia veková skupina ľudí. Najväčšou výhodou nákupu cez internet oproti nákupu v kamennej predajni je pohodlie, ktoré nákup cez e-shop poskytuje, ďalšie výhody ako rýchle porovnanie cien a ponuky tovarov, čím zákazník šetrí čas a energiu.

V súčasnosti si čoraz viac firiem uvedomuje, že seniori predstavujú atraktívnu spotrebiteľskú skupinu, ktorá má svoje špecifické potreby. Ide o veľmi dobre informovaných, podozrievavých, finančne nezávislých, dozretých a náročných zákazníkov s neuveriteľnou kúpnou silou, ktorí očakávajú komfort a zrozumiteľnú – autentickú ponuku.

Stanovili sme si aj nasledovné čiastkové ciele, ktoré nám pomohli pri dokončení projektu:

  • zistiť, či seniori a ľudia v pokročilom veku nakupujú cez internet, alebo za nich nákup realizuje rodina,
  • zistiť, či si tovary a služby vyhľadávajú cez internet,
  • zistiť, aké konkrétne typy produktov nakupujú online zákazníci tejto generácie,
  • zistiť, či seniorov zaujímajú letáky alebo iná tlačená reklama maloobchodov,
  • zistiť, či seniori používajú sociálne siete a vďaka tomu určiť, či má zmysel aj cez tieto komunikačné kanály riešiť marketingovú stratégiu,
  • overiť aké významné faktory ovplyvňujú seniorov pri voľbe maloobchodného reťazca.

Analýzou nazbieraných primárnych údajov z dotazníka, ktorý bol realizovaný na vzorke 100 respondentov, sme následne overovali platnosť hypotéz:

Hypotéza č. 1:

Predpokladáme, že minimálne polovica seniorov už aktívne používa internet a väčšia časť z nich má skúsenosť aj s nákupom cez internet.

Hypotéza č. 2:

Predpokladáme, že starší ľudia sú ovplyvniteľní tlačenou reklamou maloobchodných reťazcov a vyhľadávajú zľavnený tovar.

Hypotéza č. 3:

Predpokladáme, že rozhodujúcim faktorom pri nákupe je cena tovarov.

Vyhodnotenie otázok z dotazníku a následná interpretácia výsledkov

Analyzovali sme a podrobne popísali výsledky nami realizovaného prieskumu uskutočneného na vzorke 100 ľudí. Dotazník sa z väčšej časti venuje online nakupovaniu a zostavili sme ho z otázok, ktoré nám mali pomôcť odpovedať na naše hypotézy.


Z celkového počtu 100 respondentov vo veku nad 51 rokov bolo 73% žien a 27% mužov, z toho 74 ľudí, ktorí prekročili vekovú hranicu 65+. Najviac oslovených respondentov bolo vo veku 76 – 80 rokov a najmenej práve v najnižšej hranici, teda 51 – 55 rokov.


Druhá otázka bola, či títo ľudia vedia používať internet. 57% ľudí na otázku odpovedalo kladne, teda že internet používajú. Zvyšných 43% respondentov uvádza, že internet buď nepoužíva, nepotrebuje ho, nerozumie mu alebo nemajú možnosť ho doma používať.

zdroj: vlastná tvorba

Ďalšie otázky spojené s nákupom cez internet boli vyhradené iba pre používateľov, teda 57% ľudí, ktorí odpovedali, že internet používajú. Zvyšný počet respondentov odpovedal iba na zvyšné otázky týkajúce sa maloobchodov, faktorov vplývajúcich na ich nákupné rozhodovanie sa a offline, resp. letákovej reklamy.

zdroj: vlastná tvorba

V doplňujúcej, resp. dobrovoľnej časti dotazníku sme našich respondentov poprosili, aby uviedli názvy obchodov, v ktorých nakupujú cez internet a aby napísali aké produkty už nakupovali a aké produkty sa chystajú nakupovať cez internet.

Najčastejšie spomínané v našich odpovediach boli väčšie internetové obchody ako Alza.sk, MALL.sk, AndreaShop.sk, 4home.sk, Datart.sk, najznámejší cenový a produktový porovnávač Heureka.sk, zľavové portály ako ZľavaDňa.sk, Zlavomat.sk a Zľavoking.sk a kníhkupectvá Martinus.sk, PantaRhei.sk, ďalej sa spomína lekáreň DrMax.sk a mnohé ďalšie špecializované e-shopy, vďaka čomu máme predstavu o aké produkty a produktové kategórie majú starší online zákazníci záujem.

Keďže jeden z našich čiastkových cieľov bolo zistiť, aké konkrétne typy tovarov nakupujú online zákazníci tejto generácie, zo sekundárnych a aj primárnych zdrojov sme sa dozvedeli, že ide zväčša o nákup elektroniky a elektrospotrebičov, interiérové aj exteriérové potreby a vybavenie do domácnosti, záhradné vybavenie, knihy, ďalej majú záujem o drogériu a kozmetiku, výživové doplnky a voľnopredajné lieky, ale aj športové vybavenie, rybárske potreby, oblečenie a obuv, často nakupujú hračky a detský tovar pre vnúčatá. Zaujímajú sa však aj o služby ako wellness, letenky a dovolenky, poistenia a kultúrne, či športové podujatia.

zdroj: vlastná tvorba

Na našu otázku, či tovary a služby aj nakupujú cez internet odpovedalo kladne už iba 79% ľudí a 21% k odpovedi „Nie“ dodáva, že si potrebujú pred kúpou produkty ohmatať a vidieť ich naživo.

Produkty, ktoré si vyhľadajú na internete radšej nakupujú v kamenných obchodoch, preferujú osobný kontakt nielen s produktom, ale aj s osobou na predajni, ktorá im poskytne potrebný „know-how“ alebo im dokáže poradiť pri výbere produktu, lepšie vysvetliť používanie produktov, dôkladne vysvetliť ovládanie, resp. technickú obsluhu elektrospotrebičov. Pri nákupe väčších produktov sa radi ubezpečujú, že im nový tovar dodajú až domov, kde ho vymenia za starý.

zdroj: vlastná tvorba

Po kontrolnej otázke, či tovary a služby nakupujú svojpomocne sa percento ľudí, ktorí nenakupujú cez internet zmenšilo iba na 5% a 19% ľudí sa presunulo do skupiny, v ktorej im s nákupom cez internet pomáha rodina alebo ich známi. Až 76% ľudí, ktorí nakupujú cez internet, už takúto pomoc pri nákupe nepotrebuje, čo dokazuje, že sa nám podarilo overiť našu hypotézu č.1.

zdroj: vlastná tvorba

Prekvapilo nás, že až 40% dopytovaných nakupuje tovar s pravidelnosťou aspoň raz za mesiac, 46% aspoň raz za polrok a 4% dokonca viackrát ako raz za mesiac. Z odpovedí respondentov sme dedukovali, že príčinou takto častých nákupov môžu byť aj online objednávky z Tesco, ktoré ponúka aj donášku potravín domov.

zdroj: vlastná tvorba

Položili sme teda ďalšiu otázku, ktorá by v sebe zahŕňala aj objednávanie si potravín domov, aj objednávanie si hotových a pripravených jedál z reštaurácií. Zaujímalo nás, či seniori majú skúsenosť s objednávaním si jedla cez internet.

Až 31% respondentov, ktorí používajú internet odpovedalo, že už má skúsenosť s objednávaním si jedla cez internet. Nákup potravín cez internet je pre seniorov veľkou výhodou, keďže veľa z nich má problém s mobilitou a už nedokážu nosiť ťažké nákupy domov. Tesco, ktoré službu on-line nákupov ponúka uvádza, že zo všetkých zákazníkov, ktorí túto službu využívajú, je asi desať percent vo veku nad 65 rokov a ich počet stále ich pribúda.

Reklama a marketingové kampane majú za úlohu nielen osloviť zákazníkov a vzbudzovať potreby po danom produkte alebo službe, ale účelom by mala byť aj vhodná interaktívna a autentická komunikácia, ktorá je zrozumiteľná pre daný segment, či vekovú skupinu zákazníkov, teda aj seniorov.

Vďaka rastu počtu práve starších používateľov sociálnych sietí dokážeme efektívnejšie a promptnejšie komunikovať aj týmto kanálom. Ďalším čiastkovým cieľom bolo zistiť, či seniori používajú sociálne siete a vďaka tomu určiť, či má zmysel aj cez tieto komunikačné kanály riešiť marketingovú stratégiu.

zdroj: vlastná tvorba

Na otázku, či seniori používajú sociálne siete sme dostali jasnú odpoveď, že 66% používateľov internetu je aj na sociálnych sieťach, čo v konečnom dôsledku znamená, že stránka na Facebooku aj pre projekt seniorovo.sk, môže mať zmysel a reklama vytváraná aj pre tento komunikačný kanál môže byť efektívny nástroj, ako osloviť moderných dôchodcov, či ich mladších rodinných príslušníkov, ktorí uvažujú nad kúpou tovarov pre nich.

Avšak najlepším komunikačným prostriedkom v našom prípade stále ostáva tlačená reklama, alebo iná forma offline reklamy. Tá v konečnom dôsledku stále môže pozitívne ovplyvňovať návštevnosť stránky, nárast počtu odoberateľov newsletterov, atď.

zdroj: vlastná tvorba

Vďaka prieskumu sme sa tiež dozvedeli, že až 66% starších ľudí stále zaujíma letáková reklama, ktorú dostávajú do schránok alebo ju odoberajú priamo z predajne ich obľúbeného obchodného reťazca. 34% percent ľudí letáky nečíta a neprispôsobuje im nákupné rozhodovanie.

zdroj: vlastná tvorba

Vďaka odpovediam na otázku, do akej miery si respondenti myslia, že ich ovplyvňuje reklama maloobchodných reťazcov pri nákupnom správaní alebo rozhodovaní sa pri nákupe, ale aj vďaka odpovediam na predchádzajúcu otázku, z ktorej jasne vyplynulo, že letáky odoberajú a čítajú, si myslíme, že seniori ani nevedia, či sú alebo nie sú ovplyvňovaní reklamou a už vôbec nemajú pocit, že by ich reklama, napríklad aj v podobe letákov mohla ovplyvňovať pri nákupe.

Iba jeden respondent uviedol, že ho reklama veľmi ovplyvňuje, rovnako jeden na otázku nedokázal odpovedať. 18 respondentov uviedlo, že ich reklama neovplyvňuje vôbec, 21 priznalo, že ich reklama ovplyvňovať môže a 59 respondentov má pocit, že ich reklama skôr neovplyvňuje pri nákupnom správaní alebo rozhodovaní sa pri nákupe.

Metódou hĺbkových rozhovorov s náhodne vybranými respondentami, ktorí boli ochotní spolupracovať sme zistili, že časť svojho nákupu takmer vždy prispôsobujú akciám uvedených na letákoch a dopredu tak nakupujú väčšie množstvo tovaru, ktorý je v zľave. Zľavneným tovarom prispôsobujú nielen svoje nákupné zoznamy, ale občas aj jedálniček.

Niektorí venujú nákupu veľa voľného času a sú ochotní cestovať do obchodu so zľavneným tovarom, poprípade zľavy kombinovať a nákup realizovať v rôznych reťazcoch.

Najčastejšie spomínané obchody v odpovediach respondentov boli Lidl, Kaufland a Tesco. Obchodný reťazec Lidl skončil na prvom mieste s jasným náskokom a hlasovalo zaň až 39 respondentov, na druhom mieste sa umiestnil Kaufland, za ktorý hlasovalo 19 respondentov a na tretie miesto obsadilo Tesco, za ktoré hlasovalo 17 respondentov. Do reťazca Billa chodí nakupovať 12 seniorov a o posledné miesta sa delia Coop Jednota, Albert, Metro a Bonami.

zdroj: vlastná tvorba

Ďalšou našou úlohou bolo overiť platnosť tretej hypotézy a zistiť, prečo ľudia uprednostňujú niektoré maloobchodné reťazce, resp. aké sú rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú výber obchodov v ktorých nakupujú. Respondenti si mohli vybrať z rôznych odpovedí a označiť aj viaceré možnosti, ktoré ich ovplyvňujú pri výbere ich obľúbeného maloobchodného reťazca.

zdroj: vlastná tvorba

Ako je možné vidieť, najmenej ľudí odpovedalo, že dôvodom prečo v predajni nakupujú je práve široký sortiment tovarov. Možnosť nakupovať v iných predajniach nemajú 4 ľudia, ktorí odpovedali, že sa iné predajne v ich okolí nenachádzajú.

Pre množstvo z nás je rozhodujúcim faktorom práve to, že nemusíme vystáť dlhú radu, avšak táto možnosť dostala iba 12 hlasov, rovnako ako dôvod, že v predajni stretnú svojich priateľov a známych. Dobré

Poradenstvo a ochotní zamestnanci predajne tiež nebol rozhodujúci, 8 respondentov ho však využíva. Dvakrát toľko respondentov zaujíma čistota predajne. Jednoduchá orientácia v predajných priestoroch má 26 hlasov, čo je rovnaký počet ako to, že obchod predáva zaujímavý alebo netradičný tovar. Najväčší počet hlasov má dostupnosť a blízkosť predajne, keďže až 64 ľudí zo 100 ho uviedlo ako najčastejší dôvod, prečo obchod navštevuje.

Pre 44 ľudí je rozhodujúca kvalita a čerstvosť potravín a iba 30 ľudí si zvolilo cenu ako dôvod, prečo v obchode nakupuje, čo do istej miery vyvracia našu hypotézu č.3, že cena je rozhodujúcim faktorom. Rozhodujúcim faktorom sa stáva dostupnosť, resp. blízkosť predajne. Druhým uvádzaným dôvodom je kvalita a čerstvosť potravín, ktorá je pre našu výberovú vzorku seniorov oveľa dôležitejšia ako cena potravín.

Vďaka podrobnej analýze odpovedí od respondentov, ktoré sme dostali vďaka dotazníku a vďaka osobným rozhovorom, sme v tejto podkapitole overovali platnosť nami stanovených troch hypotéz. Na otázku, či naši respondenti používajú internet, odpovedala viac ako polovica (57%) ľudí, že internet používa a až 95% z týchto ľudí si na ňom tovary a služby hľadajú.

Na našu otázku, či tovary a služby cez internet aj nakupujú odpovedalo kladne 79% respondentov, vďaka čomu sa nám potvrdila hypotéza č. 1, v ktorej sme predpokladali, že minimálne polovica seniorov už aktívne používa internet a väčšia časť z nich má skúsenosť aj s nákupom cez internet.

V druhej hypotéze sme predpokladali, že seniori sú ovplyvniteľní tlačenou reklamou maloobchodných reťazcov a vyhľadávajú zľavnený tovar. Vďaka otázke, či sú akciové letáky pre seniorov významné a zohrávajú pre nich významnú rolu v nákupnom rozhodovaní, sme sa dozvedeli, že až 66% starších ľudí stále zaujíma letáková reklama, ktorú dostávajú do schránok.

Metódou hĺbkových rozhovorov sme však zistili, že istú časť svojho nákupu prispôsobujú akciám uvedených na letákoch a dopredu tak nakupujú väčšie množstvo tovaru, ktorý je v zľave.

Niektorí respondenti priznali, že nákupom trávia čas, sú ochotní cestovať za zľavneným tovarom do vzdialenejších obchodov, poprípade zľavy kombinovať a nákupy realizovať v rôznych reťazcoch.

Vďaka čomu môžeme potvrdiť druhú časť hypotézy č.2, teda že seniori vyhľadávajú zľavnený tovar, nielen priamo v obchodoch, ale aj pred nákupom a teda, že nákup zľavám prispôsobujú.

V ďalších odpovediach však iba jeden respondent uviedol, že ho reklama veľmi ovplyvňuje a ďalších 18 respondentov uviedlo, že ich reklama neovplyvňuje vôbec, 21 priznalo, že ich reklama môže ovplyvňovať a až 59 respondentov má pocit, že ich reklama skôr neovplyvňuje pri nákupnom správaní alebo rozhodovaní sa pri nákupe.

Keďže si to istým spôsobom protirečí, môžeme predpokladať, že seniori častokrát ani nevedia, že sú ovplyvňovaní tlačenou formou reklamy v podobe akciových letákov, resp. necítia sa ovplyvňovaní tlačenou reklamou a majú pocit slobodného rozhodovania sa pri nákupe.

Keďže z hĺbkových rozhovorov vyplynulo, že letáky, resp. akciová cena tovarov je podstatná pri výbere produktov, domnievame sa, že seniori sú do istej miery manipulovateľní akciami a zľavneným tovarom, ktorý vo väčšej miere aj nakupujú, avšak priamo z odpovedí sa nám druhú hypotézu nepodarilo jednoznačne dokázať, ani vyvrátiť.

Rovnako nejasná ostáva hypotéza č. 3, v ktorej sme predpokladali, že rozhodujúcim faktorom pri nákupe je cena tovarov.

Z odpovedí vyšlo, že najväčší dopad na seniorov a ich výber maloobchodu, má práve dostupnosť a blízkosť predajne, keďže 64 ľudí zo 100 ju uviedlo ako najčastejší dôvod, prečo obchod navštevuje.

Rozhodujúcim faktorom sa tak stáva práve dostupnosť, čo vyvracia našu hypotézu č.3, avšak naďalej predpokladáme, že práve pre 30% opýtaných a schopných cestovať ďalej za nákupom, je cena najdôležitejším faktorom.

Záver

Vďaka dôkladnej analýze vývoja trhu a vykonanému prieskumu vieme konštatovať, že investícia do online propagácie môže firmám pomôcť získať nových zákazníkov aj staršej generácie, keďže viac ako polovica seniorov už internet aktívne používa aj na nákup produktov.

Tradičné marketingové nástroje síce zaznamenávajú postupný úpadok, avšak ako sa nám podarilo potvrdiť, až 66% seniorov pravidelne číta tlačenú reklamu, ktorú dostávajú do schránok a akciová cena tovarov je pre nich podstatná pri výbere produktov.

Väčšia časť respondentov tiež uviedla, že ich tlačená reklama neovplyvňuje pri nákupnom správaní z čoho dedukujeme, že seniori častokrát ani nevedia, že sú takouto formou reklamy ovplyvňovaní.

S pocitom slobodného rozhodovania sú do istej miery manipulovateľní akciami obchodných reťazcov a reklamu vnímajú ako informáciu o zľavnených tovaroch, ktoré neskôr nakupujú aj vo väčšom množstve.

V praktickej časti sme skúmali aj rozhodujúce faktory pri nákupe v maloobchodoch a predpokladali sme, že rozhodujúcim faktorom pri nákupe bude cena tovarov. Zistili sme, že najväčší dopad na seniorov a ich výber maloobchodu má práve dostupnosť a blízkosť predajne, keďže až 64 ľudí zo 100 ju uviedlo ako najčastejší dôvod, prečo obchod navštevuje.

Cena skončila ako tretí najdôležitejší faktor a do popredia sa dostáva kvalita a čerstvosť potravín. Obľúbenými reťazcami seniorov sú Lidl, Kaufland a Tesco, to dokonca ponúka aj službu on-line nákupov potravín a donášku priamo domov.

Síce iba 31% respondentov, ktorí používajú internet odpovedalo, že už majú skúsenosť s objednávaním si jedla cez internet, nákup potravín on-line je veľkou výhodou práve pre ľudí s obmedzenou mobilitou.

Starší ľudia už nedokážu nosiť ťažké nákupy a aj z toho dôvodu uprednostňujú blízkosť predajne. Ľudia starší ako 65 rokov pritom tvoria asi iba desať percent zo všetkých, ktorí službu on-line nákupu potravín využívajú.

Cez internet najčastejšie nakupujú elektroniku, vybavenie do domácnosti, knihy, drogériu a kozmetiku, výživové doplnky a voľnopredajné lieky, ale aj športové vybavenie, oblečenie, obuv a darčeky pre rodinu a blízkych. Zaujímajú ich však aj lacné letenky a dovolenky, wellness, kultúrne, či športové podujatia, poistenia a iné služby.

Prekvapilo nás, že až 40% dopytovaných nakupuje tovar s pravidelnosťou aspoň raz za mesiac, 4% dokonca viackrát ako raz za mesiac, za čo môže pravdepodobne rastúci záujem o on-line nákup potravín.

Primárny výskum práce a overenie hypotéz:

Potvrdili sme, že minimálne polovica seniorov už aktívne používa internet a väčšia časť z nich má skúsenosť aj s nákupom cez internet.

Potvrdilo sa nám, že starší ľudia sú do istej miery ovplyvniteľní tlačenou reklamou maloobchodných reťazcov, keďže väčšia časť z nich ju stále číta a na základe nej vyhľadáva zľavnený tovar.

Vyvrátili sme, že rozhodujúcim faktorom pri nákupe je cena tovarov a zistili sme, že rozhodujúcim faktorom sa stáva dostupnosť, resp. blízkosť predajne.

Autor: Marek Konečný

Páči sa vám článok?