Blog

Ako vyhlásiť tender na tvorbu eshopu

Vyhlasovanie tendra na tvorbu eshopu je nevyhnutným krokom pre úspešné získanie kvalitného a efektívneho riešenia pre váš online obchod. Tento proces vám umožňuje získať ponuky od potenciálnych dodávateľov, porovnať ich schopnosti, cenové ponuky a referencie, a nakoniec vybrať najvhodnejšieho partnera pre vašu podnikateľskú potrebu. Vyhlasovanie tendra poskytuje transparentný rámec a zabezpečuje, že vaša investícia do tvorby eshopu bude založená na jasných kritériách a špecifikáciách. Je to dôležitý proces, ktorý vám pomôže dosiahnuť vysokú kvalitu, dostupnosť a konkurencieschopnosť vášho eshopu, čo môže mať priamy vplyv na úspech vášho online podnikania.

Príprava tendra

 1. Vytvorenie zadania pre eshop: Presne si vymedzte, čo od eshopu očakávate. Zvážte funkcionality, dizajn, integrácie s externými systémami (platobné brány, dopravcovia, ERP systémy) a akékoľvek špecifické požiadavky.
 2. Stanovenie rozpočtu a deadline: Určte maximálny rozpočet, ktorý ste ochotní investovať do tvorby eshopu. Zároveň stanovte aj realistický časový rámec, do kedy by mal byť eshop hotový.
 3. Spísanie všetkých požiadaviek: Detailne popíšte všetky požiadavky a očakávania voči eshopu. Zahrňte informácie o funkcionalitách, dizajne, integráciách, výkonových požiadavkách a akýchkoľvek ďalších dôležitých aspektoch.
 4. Popis aktuálneho riešenia: Ak už máte existujúci eshop alebo iné riešenie, popíšte jeho nedostatky a veci, ktoré chcete zlepšiť alebo pridať do nového eshopu.
 5. Požadované riešenie a funkcionality: Uveďte jasné a konkrétne požiadavky na funkcionality, ktoré chcete v eshope mať. Zamyslite sa nad kategóriami produktov, košíkom, platobnými bránami, administráciou obsahu a ďalšími relevantnými časťami eshopu.
 6. Napojenie na externé systémy: Špecifikujte, aké externé systémy potrebujete integrovať s eshopom, ako platobné brány, dopravcovia alebo ERP systémy. Uveďte informácie o technických požiadavkách a požadovanej funkcionalite.
 7. Požadovaný dizajn: Popíšte preferencie vzhľadu a dizajnu eshopu. Ak máte konkrétne predstavy alebo značkové smernice, poskytnite ich dodávateľom.

Dobrá príprava tendra zabezpečí, že budete mať presné a jasné požiadavky, na základe ktorých budú potenciálni dodávatelia schopní poskytnúť vám kvalitné a prijateľné ponuky.

Ako určím maximálny rozpočet za eshop?

Určenie maximálneho rozpočtu za eshop do tendra je dôležitým krokom, ktorý vyžaduje zváženie niekoľkých faktorov. Tu je niekoľko spôsobov, ako určiť maximálny rozpočet:

 1. Analyzujte svoje finančné možnosti: Zistite, aké finančné prostriedky máte k dispozícii pre tvorbu eshopu. Zvážte svoje rozpočtové obmedzenia a určte, koľko financií ste pripravení investovať do projektu.
 2. Definujte požadovanú funkčnosť a rozsah eshopu: Stanovte si jasné požiadavky na funkčnosť a rozsah eshopu. Zvážte, aké špeciálne funkcie a integrácie potrebujete, ako napríklad platobné brány, dopravné spoločnosti, správa skladu atď. Tieto požiadavky budú ovplyvňovať náklady na vývoj a implementáciu.
 3. Skúmajte trhové ceny a cenníky: Preštudujte si trhové ceny a cenníky rôznych dodávateľov eshopových riešení. Získajte predstavu o bežných cenách za tvorbu eshopu s podobnou funkčnosťou a rozsahom. To vám pomôže posúdiť, čo môžete očakávať v danom rozpočtovom rozpätí.
 4. Zvážte náklady na prevádzku a údržbu: Okrem vývojových nákladov je dôležité zvážiť aj náklady na prevádzku a údržbu eshopu. Zistite, aké náklady budú spojené s hostingom, bezpečnosťou, aktualizáciami a pravidelnou podporou. To vám umožní vyčleniť dostatočné finančné prostriedky pre dlhodobú udržateľnosť a fungovanie eshopu.
 5. Konzultujte s odborníkmi a dodávateľmi: Ak máte obavy alebo neistoty ohľadom stanovenia rozpočtu, môžete sa poradiť s odborníkmi a konzultovať so skúsenými dodávateľmi eshopových riešení. Pomôžu vám poskytnúť informácie a odporučenia založené na ich skúsenostiach a trhových štandardoch.

Je dôležité mať na pamäti, že stanovenie rozpočtu je vyvážením medzi vašimi finančnými obmedzeniami a požadovanou kvalitou a funkčnosťou eshopu. Je dobré mať flexibilitu a rezervu v rozpočte na neočakávané výdavky alebo potenciálne rozšírenia projektu v budúcnosti.

Výber dodávateľa

Kritériá pre výber dodávateľa

Pri výbere dodávateľa eshopu je dôležité zvážiť niekoľko kritérií, aby ste mohli rozhodnúť, ktorý z uchádzačov je najvhodnejší pre vaše potreby. Tu je niekoľko hlavných kritérií, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Cena za dielo: Porovnajte cenové ponuky od jednotlivých dodávateľov. Zamerajte sa nielen na konečnú cenu, ale aj na to, čo je zahrnuté v cene a aké dodatočné náklady môžu vzniknúť.
 2. Referencie: Skúste získať referencie od predchádzajúcich klientov dodávateľov. Preskúmajte ich portfólio a prácu, ktorú už vykonali. To vám poskytne predstavu o ich skúsenostiach a kvalite.
 3. Rýchlosť a kvalita dodania: Zvážte, aká je rýchlosť a kvalita dodania, ktorú môžete očakávať od jednotlivých dodávateľov. Je dôležité, aby dodávateľ bol schopný dodržať stanovený časový rámec a zároveň poskytnúť vysokú kvalitu práce.
 4. Rozsah a cena za ďalší rozvoj a podporu: Zistite, aký je rozsah služieb, ktoré dodávateľ poskytuje po dokončení tvorby eshopu. Je dôležité, aby ste mali predstavu o tom, ako bude zabezpečená podpora a možnosti ďalšieho rozvoja vášho eshopu a aké náklady by to mohlo mať.
 5. Dostupnosť podpory: Skontrolujte, aká je dostupnosť podpory zo strany dodávateľa. Je dôležité, aby boli schopní reagovať na vaše otázky a problémy v primeranom čase.
 6. Prístup do demo administrácie alebo ukážka hotového riešenia z vnútra – ako rýchlo sa kliká administrácia pri tisícke produktov, ako sa edituje obsah, preklady, multimédiá. V administrácii eshopu budete tráviť nespočetné hodiny času a preto by malo byť používateľské rozhranie intuitívne, responzívne a rýchle.

Ukážka moderného administračného rozhrania z nášho systému sellio

Pri výbere dodávateľa je dôležité zvážiť tieto kritériá a prispôsobiť ich svojim individuálnym potrebám a prioritám. Dôležité je tiež vykonať dôkladný prieskum a porovnať ponuky a možnosti jednotlivých dodávateľov predtým, než urobíte konečné rozhodnutie.

Hodnotenie ponúk

Hodnotenie ponúk od potenciálnych dodávateľov je dôležitým krokom pri výbere najvhodnejšieho partnera pre tvorbu eshopu. Tu je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pri hodnotení ponúk:

 1. Plnenie požiadaviek: Skontrolujte, do akej miery ponúkači splnili vaše požiadavky a špecifikácie uvedené v tendrových dokumentoch. Zhodnotte, ako dobre sa jednotlivé ponuky líšia alebo zhodujú v rámci požadovanej funkcionality, dizajnu a integrácií.
 2. Kvalita práce: Posúďte kvalitu práce, ktorú predložili dodávatelia. Preskúmajte ich portfólio, referencie a prípadne aj živé príklady ich eshopov. Zvážte, či ich dizajn a používateľská skúsenosť spĺňajú vaše očakávania.
 3. Skúsenosti a referencie: Poskytnuté referencie a skúsenosti od predchádzajúcich klientov sú dôležitým ukazovateľom spoľahlivosti a kvality dodávateľa. Skúste vyhľadať a skontaktovať niektorých z ich referenčných klientov, aby ste sa mohli informovať o ich skúsenostiach.
 4. Cenová ponuka: Porovnajte ceny uvedené v jednotlivých ponukách a zvážte, čo je zahrnuté v cene. Je dôležité mať jasno v tom, aké dodatočné náklady by mohli vzniknúť a aký je celkový rozpočet projektu.
 5. Časový rámec: Zistite, aký časový rámec ponúka každý dodávateľ na dokončenie projektu. Je dôležité, aby sa ich časový plán zhodoval s vašimi potrebami a očakávaniami.
 6. Spôsob komunikácie a podpora: Posúďte, aké sú možnosti komunikácie s dodávateľom a aká podpora bude poskytovaná po dokončení projektu. Je dôležité, aby ste mali k dispozícii spoľahlivý kanál komunikácie a možnosť riešenia prípadných problémov a otázok.

Hodnotenie ponúk by malo byť založené na vášich individuálnych potrebách, preferenciách a prioritách. Zvážte každý faktor a priradte im váhu podľa dôležitosti pre váš projekt. Môže byť tiež užitočné viesť diskusie a osobné rozhovory s vybranými dodávateľmi na objasnenie otázok a lepšie porozumenie ich ponúk a prístupov.

Časté chyby pri vyhlasovaní tendra na tvorbu eshopu

 1. Nedostatočná špecifikácia eshopu
 2. Neznalosť ecommerce zo strany zadávateľa
 3. Nízky rozpočet a krátka doba dodania
 4. Neposkytovanie súčinnosti zo strany zadávateľa
 5. Vyžadovanie dizajnu v rámci tendra

Vyžadovanie dizajnu v rámci tendra

Vyžadovanie dizajnu v rámci tendra môže byť problematické z niekoľkých dôvodov. Tu je niekoľko faktorov, prečo je to chyba pri vyhlasovaní tendra na tvorbu eshopu:

 1. Nepresnosť požiadaviek: V tendri je často obtiažne dostatočne presne definovať dizajn výstupu. Dizajn je subjektívny a estetické preferencie sa líšia medzi jednotlivými ľuďmi. Ak nie sú stanovené presné a objektívne kritériá pre dizajn, môže to viesť k nejasnostiam a konfliktom medzi zadávateľom a dodávateľom.
 2. Zvýšené náklady a časová náročnosť: Vyžadovanie dizajnu v tendri môže spôsobiť zvýšené náklady a časovú náročnosť pre dodávateľa. Navrhovanie a iteratívne zlepšovanie dizajnu môže vyžadovať viac času a úsilia, čo môže mať vplyv na celkový rozpočet a harmonogram projektu.
 3. Obmedzený priestor pre kreativitu a inováciu: Ak je dizajn pevne stanovený v rámci tendra, dodávateľ nemá veľa priestoru na svoju kreativitu a inovácie. To môže obmedziť možnosti poskytnutia výnimočného a unikátneho dizajnu, ktorý by sa inak mohol vyvinúť v spolupráci so skúseným dodávateľom.
 4. Riziko nevhodného dizajnu: V niektorých prípadoch môže zadávateľ nemáť dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti dizajnu. Vyžadovanie dizajnu v tendri môže viesť k nevhodnému alebo nedostatočnému dizajnu, ktorý nezodpovedá potrebám a preferenciám cieľovej skupiny zákazníkov.
 5. Časť potenciálnych dodávateľov nepôjde ani do tendra, ak majú dodať dizajn už pri tendri bez skicovného.

Namiesto presného vyžadovania dizajnu v rámci tendra je lepšie sa zamerať na stanovenie funkčných požiadaviek a kritérií, ktoré sú objektívne merateľné a zodpovedajú cieľom a potrebám eshopu. Následný dizajn môže byť diskutovaný a vyvíjaný v spolupráci so zvoleným dodávateľom, ktorý má skúsenosti a odbornosť v oblasti dizajnu a používateľskej skúsenosti.

Aké dokumenty a zmluvy by mali byť súčasťou dohody s dodávateľom eshopu?

 1. Zmluva o dielo
 2. Zmluva o poskytovaní služieb
 3. Licenčná zmluva – môže byť súčasť zmluvy o dielo
 4. Špecifikácia
 5. Objednávka
 6. Cenník služieb
 7. NDA (Nondisclosure Agreement – dohoda o mlčanlivosti) – môže byť súčasť inej zmluvy

Aké sú najdôležitejšie faktory úspešného tendra na tvorbu eshopu?

 1. Presná špecifikácia a zadanie
 2. Realistický rozpočet
 3. Dôveryhodná dokumentácia
 4. Výber správneho uchádzača podľa stanovených kritérií
 5. Komunikácia a spolupráca – Dobrá komunikácia s potenciálnymi dodávateľmi je kľúčová. Je dôležité viesť otvorený dialóg, zodpovedať otázky a poskytovať potrebné informácie. Taktiež je dôležité mať predstavu o ich prístupe, komunikačných schopnostiach a schopnostiach pracovať v tíme.
 6. Pravidlá a termíny – Vyhlasovanie tendra s jasnými pravidlami a presnými termínmi na predkladanie ponúk umožňuje spravodlivé a transparentné hodnotenie. Dodržiavanie stanovených termínov zvyšuje profesionalitu tendra a umožňuje vám mať presný prehľad o ponukách.
 7. Flexibilita a kreativita – Pri hodnotení ponúk je dôležité zvážiť aj kreatívne a inovatívne nápady od dodávateľov. Flexibilita v prípade menších zmien alebo prispôsobení môže viesť k lepšiemu výsledku a úspešnejšej spolupráci.

Záver

Ak ste pripravení vyhlásiť tender na tvorbu vášho eshopu, neváhajte konať. Vyžiadajte si podklady od potenciálnych dodávateľov, špecifikujte jasné požiadavky a stanovte rozpočet a deadline. Dôkladná príprava a porovnanie ponúk vám umožnia vybrať najvhodnejšieho dodávateľa, ktorý splní vaše očakávania a pomôže vám vytvoriť úspešný eshop.

Ak potrebujete pomoc či ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na možnosť spolupracovať s vami a pomôcť vám dosiahnuť úspech vo svete ecommerce. Vo vibration máme s tvorbou eshopov veľké skúsenosti a radi sa na váš projekt pozrieme.

Páči sa vám článok?