Blog

Tvorba aplikácie: Ako zadefinovať a vytvoriť úspešnú webovú alebo mobilnú aplikáciu

Častokrát nám chodia dopyty na jeden odstavec o vytvorení novej aplikácie, ktorá by mala robiť nejakú úžasnú funkcionalitu a z tohto zadania máme poslať nástrel cenovej ponuky. 

Tvorba aplikácie si vyžaduje pomerne rozsiahly vývoj a jej cena závisí od veľa faktorov. V tomto článku si povieme, ako zadať tender na tvorbu webovej alebo mobilnej aplikácie, od čoho závisí cena a aké sú základné problémy pri tvorbe.

Keď zadávate tender na tvorbu aplikácie, je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo chcete aplikácia robiť. To znamená, že by ste mali mať zadefinované požiadavky na funkcionalitu a vzhľad aplikácie. Tiež je potrebné zvážiť, aké platformy chcete použiť (napríklad web alebo mobilné zariadenia a aké operačné systémy) a aké technológie budú použité pri vývoji.

Cena tvorby aplikácie sa tiež môže líšiť v závislosti od rozsahu práce, ktorú bude aplikácia vyžadovať. Napríklad, ak chcete aplikáciu s veľkým počtom funkcií alebo s komplexným dizajnom, môže to viesť k vyššej cene. Na druhej strane, ak je aplikácia jednoduchšia s menším počtom funkcií, cena by mohla byť nižšia.

Pri tvorbe aplikácií sa môžu vyskytnúť rôzne problémy, ako napríklad komplikácie s kódovaním alebo problémy s integráciou s inými systémami. Je dôležité mať na pamäti, že tvorba aplikácie je proces, ktorý môže trvať dlhšie ako sa pôvodne plánovalo, a preto je potrebné počítať s rezervou vo finančnom pláne.

Ak ste zadali tender na tvorbu aplikácie, budú vám ponúknuté cenové ponuky od rôznych vývojárov alebo spoločností. Je dôležité si pozrieť referenčné práce a skúsenosti vývojárov a zvážiť, ktorá ponuka bude najvhodnejšia pre vaše potreby. Nezabúdajte, že lacnejšia ponuka nemusí byť vždy najlepšia voľba – dôležité je tiež zvážiť kvalitu práce a schopnosť vývojárov riešiť problémy a splniť požiadavky.

8 vecí, na ktoré si treba pri vývoji dať pozor

Keď sa rozhodnete pre tvorbu aplikácie, je dôležité, aby ste sa postarali o nasledujúce veci:

 1. Definujte si požiadavky na aplikáciu – mali by ste mať jasnú predstavu o tom, čo chcete, aby aplikácia robila a aké funkcie má mať.
 2. Vyberte si vhodnú platformu – rozhodnite sa, či chcete webovú alebo mobilnú aplikáciu a aké operačné systémy budú podporované.
 3. Vyberte si vhodný vývojový tím – zvážte skúsenosti a referenčné práce vývojárov a vyberte tím, ktorý má potrebné zručnosti a schopnosti.
 4. Zadefinujte si rozpočet – mali by ste mať jasno o tom, koľko penazí môžete na vývoj aplikácie vynaložiť a vyberte si vývojárov alebo tím v súlade s týmto rozpočtom.
 5. Zadefinujte si termín dokončenia – mali by ste mať jasný cieľ, do kedy by mala byť aplikácia dokončená a vyvinutá, a vyberte si vývojárov alebo tím, ktorý môže tento termín splniť.
 6. Zabezpečte si právne záležitosti – uistite sa, že máte všetky potrebné licencie a povolenia na vyvinutie a distribúciu aplikácie.
 7. Zabezpečte si bezpečnosť a ochranu osobných údajov – uistite sa, že aplikácia je bezpečná a že sú chránené osobné údaje používateľov.
 8. Zabezpečte si podporu po vydaní aplikácie – uistite sa, že máte plán na podporu a údržbu aplikácie po jej vydaní a že máte k dispozícii zdroje na riešenie problémov a požiadaviek používateľov.

Aké sú ďalšie náklady na tvorbu aplikácie?

Okrem vývojárskych nákladov sú pri tvorbe aplikácie často zapojené aj ďalšie náklady. Tu je niekoľko príkladov nákladov, s ktorými by ste sa pri tvorbe aplikácie mali zoznámiť:

 1. Náklady na dizajn – ak chcete, aby vaša aplikácia vyzerala profesionálne a atraktívne, môžete investovať do služieb dizajnéra alebo grafického dizajnéra.
 2. Náklady na hosting a server – ak budete používať webovú aplikáciu, budete potrebovať hosting a server, ktoré umožnia používateľom pristupovať k aplikácii prostredníctvom internetu.
 3. Náklady na marketing a reklamu – ak chcete, aby vaša aplikácia bola známa a používaná, môžete investovať do marketingových a reklamných aktivít, ako sú napríklad reklamy v aplikáciách alebo sociálnych médiách.
 4. Náklady na údržbu a podporu – po vydaní aplikácie budete potrebovať zdroje na údržbu a podporu, vrátane riešenia technických problémov a požiadaviek používateľov.
 5. Náklady na právne služby – ak chcete chrániť svoje práva a záujmy pri tvorbe a distribúcii aplikácie, môžete potrebovať právne služby, ako sú napríklad licenčné zmluvy alebo ochrana duševného vlastníctva.

Je dôležité, aby ste tieto náklady zohľadnili vo svojom finančnom pláne a aby ste vedeli, koľko peňazí budete musieť vynaložiť na tvorbu aplikácie vrátane týchto ďalších nákladov.

Aké role sú zapojené do tvorby aplikácie?

Pri tvorbe aplikácie sú zapojené rôzne profesie a role, ktoré prispievajú k vývoju a úspešnému uvedeniu aplikácie na trh. Tu je niekoľko príkladov rôl, ktoré môžu byť zapojené do tvorby aplikácie:

 1. Projektový manažér – tento človek zodpovedá za plánovanie, koordináciu a riadenie tvorby aplikácie, a to vrátane rozdelenia úloh a zdrojov medzi členmi tímu.
 2. Vývojár – títo ľudia sa zaoberajú samotným vývojom aplikácie, vrátane kódovania, testovania a integrácie s inými systémami.
 3. Dizajnér – títo ľudia sa zaoberajú vzhľadom a použiteľnosťou aplikácie, vrátane návrhu používateľského rozhrania a dizajnu ikon a obrázkov.
 4. Obchodný manažér – tento človek sa zaoberá predajom a marketingom aplikácie, vrátane rozvoja stratégie na jej propagáciu a získavanie nových zákazníkov.
 5. Technická podpora – títo ľudia sú zodpovední za podporu a údržbu aplikácie po jej vydaní, vrátane riešenia technických problémov a požiadaviek používateľov.

V závislosti od veľkosti projektu a požiadaviek na aplikáciu môžu byť zapojené aj ďalšie role, ako napríklad testeri alebo administrátori serverov. Je dôležité, aby tím, ktorý pracuje na tvorbe aplikácie, bol kompetentný a spolupracoval na dosiahnutí spoločného cieľa – vytvorenia kvalitnej a úspešnej aplikácie.

Koľko trvá vývoj aplikácie?

Trvanie vývoja aplikácie sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad rozsah práce, počet zapojených ľudí, technológie použité pri vývoji a komplikácie, s ktorými sa tím môže vyskytnúť počas procesu.

V priemere môže vývoj aplikácie trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov, ale v niektorých prípadoch môže trvať aj dlhšie. Napríklad, ak sa jedná o veľmi komplikovanú aplikáciu s veľkým počtom funkcií alebo ak je vývoj závislý od integrácie s inými systémami, môže to viesť k predĺženiu procesu.

Je dôležité, aby ste mali jasný cieľ, do kedy by mala byť aplikácia dokončená, a aby ste si stanovili reálny harmonogram s ohľadom na výzvy, s ktorými sa môžete vyskytnúť počas procesu. Tiež je dôležité, aby ste mali dostatočné zdroje na vývoj aplikácie, aby ste mohli zabezpečiť, že projekt bude dokončený v stanovenom termíne.

Nástroje

Pri vývoji aplikácie môžu byť užitočné nasledujúce nástroje:

 1. Figma – je to cloudový nástroj pre dizajn a prototypovanie, ktorý umožňuje tímu pracovať spoločne na návrhu aplikácie.
 2. ClickUp – je to nástroj na správu projektov, ktorý umožňuje tímu plánovať, organizovať a sledovať prácu počas vývoja aplikácie.
 3. Git – je to verziový kontrolný systém, ktorý umožňuje tímu spravovať a sledovať zmeny v kóde aplikácie počas vývoja.

Tieto nástroje môžu pomôcť tímu pracovať efektívnejšie.

Vytvorenie kvalitnej analýzy a špecifikácie

na začiatku projektu je dôležitým krokom pri tvorbe aplikácie. Táto analýza a špecifikácia slúži ako základný dokument, na základe ktorého sa bude vývoj aplikácie riadiť a ktorý bude slúžiť ako referenčný bod počas celej fázy vývoja.

Analýza a špecifikácia by mala obsahovať podrobný popis toho, čo bude aplikácia robiť, aké funkcie bude mať a aké technológie sa budú používať. Tiež by mala obsahovať plán, ako sa bude aplikácia vyvíjať, ako sa bude testovať a ako sa bude distribuovať.

Vytvorenie kvalitnej analýzy a špecifikácie na začiatku projektu môže pomôcť tímu lepšie sa zorientovať a lepšie sa pripraviť na vývoj aplikácie. Tiež môže pomôcť predchádzať chýbam a problémom počas vývoja, pretože všetky požiadavky a detaily sú jasne definované v začiatkoch projektu. V neposlednom rade môže pomôcť znížiť celkové náklady na vývoj aplikácie, pretože sa vopred identifikujú a riešia všetky potenciálne problémy.

Diagramy

Tu je niekoľko príkladov diagramov, ktoré môžu byť užitočné pri zadefinovaní aplikácie:

 1. Wireframes – diagram používateľského rozhrania (UI diagram) – tento diagram zobrazuje, ako budú jednotlivé časti aplikácie vyzerať a ako budú medzi sebou navzájom súvisieť.
 2. Diagram používateľského príbehu (user story diagram) – tento diagram zobrazuje, ako používatelia budú používať aplikáciu a aké akcie budú vykonávať počas práce s aplikáciou.
 3. Diagram závislostí (dependency diagram) – tento diagram zobrazuje, ako sú jednotlivé časti aplikácie navzájom závislé a ako fungujú spoločne.
 4. Databázový diagram (database diagram) – tento diagram zobrazuje, ako sú jednotlivé údaje v aplikácii uložené a ako sú medzi sebou navzájom prepojené.
 5. Flow diagram je diagram, ktorý zobrazuje tok práce alebo akcií v aplikácii. Tieto diagrame sa často používajú na zobrazenie, ako sa používatelia dostanú z jednej oblasti aplikácie do druhej alebo ako sa jednotlivé časti aplikácie navzájom prepájajú. Flow diagramy môžu byť užitočné pre tím vývojárov aj pre používateľov aplikácie. Pre tím vývojárov môžu pomôcť lepšie pochopiť fungovanie aplikácie a určiť, aké úlohy sú potrebné pre jej úspešné vytvorenie. Pre používateľov aplikácie môžu byť užitočné pre lepšie porozumenie toho, ako aplikácia funguje a ako sa pohybovať v nej. Pri vytváraní flow diagramov je dôležité zohľadniť potreby a požiadavky používateľov a zabezpečiť, aby boli jednotlivé kroky prehľadné a jednoduché na pochopenie. Flow diagramy by mali byť tiež aktualizované počas vývoja aplikácie, aby sa zabezpečilo, že reflektujú skutočné fungovanie aplikácie.

Vytvorenie týchto diagramov môže pomôcť tímu lepšie pochopiť fungovanie aplikácie a určiť, aké funkcie a požiadavky sú potrebné pre jej úspešné vytvorenie. Tiež môžu pomôcť zadefinovať procesy a úlohy, ktoré sú potrebné počas vývoja aplikácie.

Koľko času treba venovať prípravnej fáze tvorby aplikácie?

Trvanie prípravnej fázy tvorby aplikácie sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad rozsah práce, počet zapojených ľudí a technológie použité pri vývoji.

Vo všeobecnosti by mal byť čas venovaný prípravnej fáze primeraný rozsahu a komplexnosti projektu. V prípade menších projektov by mala byť prípravná fáza kratšia, zatiaľ čo u väčších projektov by mala byť prípravná fáza dlhšia.

Dôležité je, aby ste si stanovili jasný cieľ pre prípravnú fázu a aby ste zabezpečili, že máte dostatočné zdroje a čas na to, aby ste mohli vykonať všetky potrebné úlohy. Ideálne by ste mali začať s prípravnou fázou čo najskôr, aby ste mohli čo najskôr začať.

Záver

V tomto článku sme sa zamerali na tvorbu aplikácie a na to, aké sú dôležité kroky pri jej vývoji. Zistili sme, že je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo bude aplikácia robiť a aké funkcie bude mať, a že je potrebné vytvoriť kvalitnú analýzu a špecifikáciu na začiatku projektu. Tiež sme sa dozvedeli, že pri vývoji aplikácie sú dôležité nástroje ako integrované vývojové prostredie, verziový kontrolný systém, nástroje na správu projektu a nástroje na testovanie. Okrem toho sme sa dozvedeli, že existujú rôzne diagramy, ako napríklad diagram používateľského rozhrania, diagram používateľského príbehu, diagram závislostí a diagram databázy, ktoré môžu pomôcť zadefinovať aplikáciu. Nakoniec sme zistili, že trvanie prípravnej fázy tvorby aplikácie závisí od rozsahu projektu a že je dôležité mať dostatočné zdroje a čas na to, aby sme mohli vykonať všetky potrebné úlohy.

Páči sa vám článok?