Blog

Výhody a nevýhody cielenia reklamy na značku konkurencie

Cielenie vašej reklamy na značku konkurencie je bežná prax. Hoci to niekto môže pokladať za nemorálne, z marketingového hľadiska ide o zaujímavý spôsob, akým môžete získať nových klientov. Všetko má však svoje pravidlá a nie vždy sa cielenie reklamy na značku konkurenta oplatí. Aké sú teda výhody a nevýhody takejto inzercie a kedy sa jej radšej vyhnúť?

Výhody cielenia reklamy na konkurenciu

1. Konkurenčná ponuka

Konkurenčný boj je naozaj tvrdý, najmä ak niekto predáva rovnaký produkt alebo službu ako vy dlhšie obdobie a má vybudovanú silnú klientskú základňu. Nie vždy ale platí, že ponuka väčšej a ostrieľanejšej firmy je pre zákazníka aj cenovo výhodnejšia. Práve to môžete využiť vo svojej reklame. Ak máte voči konkurencii skutočne nejakú výhodu a viete na ňu prilákať nových zákazníkov, skúste to. Musí však ísť o akciu, ktorá ich donúti zmeniť svoje rozhodnutie. Myslite totiž na to, že zákazník práve do Googlu zadal značku vášho konkurenta.

2. Nižšia konkurencia na danom kľúčovom slove

Je veľmi pravdepodobné, že na kľúčové slovo (v tomto prípade značka konkurenčnej spoločnosti) budete cieliť len dvaja – vy a daná firma. Niekedy sa môže stať, že firma nevyužíva brandovú reklamu, a tak budete na ich značku cieliť jediní. V tom prípade nebudete mať v AdWords žiadnu konkurenciu, a tým pádom sa zvýši miera preklikov a zníži ich cena.

3. Porovnanie produktov

Pri cielení reklám na konkurenčnú značku sa častokrát využíva priame porovnanie produktov. Zákazníkov môžete zlákať na nižšie ceny, ale aj vyššiu kvalitu, väčšie množstvo funkcií, či dlhšiu záruku. Tento typ reklamy sa však zväčša využíva len v prípade, že konkurencia predáva len jeden typ tovaru (napr. obuv, knihy, pneumatiky, a podobne).

4. Zvýšenie povedomia o značke

Cieľom tohto typu inzerovania nemusí byť len priamy predaj. Zákazníkom konkurenta sa môžete vhodne predstaviť a ukázať im, že na trhu existuje aj alternatíva pre produkty a služby, ktoré vyhľadávajú. Budete tak budovať povedomie o svojej značke.

5. Výhodné cielenie na preklepy a vybrané kľúčové slová

Každému z nás sa (pravidelne) stane, že do vyhľadávania zadá preklep. Môžete to využiť a na „preklepy“ v značke konkurenta cieliť svoju reklamu. Je veľmi pravdepodobné, že konkurencia v reklamách na takýchto kľúčových slovách bude veľmi nízka. Výhodné je aj cielenie na vybrané kľúčové slová, ako napríklad „reklamácia“, či „zrušenie zmluvy“ v spojení so značkou konkurenčnej spoločnosti. Klient nespokojný s vašou konkurenciou je priam ukážkovou cieľovou skupinou pre vašu reklamu.

Nevýhody cielenia reklamy na konkurenciu

1. Nízka efektivita a vyššie náklady

Je extrémne náročné presvedčiť zákazníka, aby zmenil svoje preferencie a uprednostnil vás pred firmou, ktorú prvotne vyhľadával. V istých prípadoch môže byť tento typ reklamy veľmi finančne nákladný a neefektívny. Najmä, ak sa rozhodnete cieliť reklamu na príliš silnú konkurenciu, ktorá má oveľa vyšší budget na reklamu ako vy alebo má násobne viac spokojných klientov.

2. Náročná exekutíva

Nájsť konkurenciu a kľúčové slová, na ktoré by ste mohli cieliť vašu reklamu, nie je vôbec jednoduchá úloha. Cieľom by mali byť spoločnosti, ktoré majú rovnaký alebo menší reklamný rozpočet a reálne majú oproti vám nejakú nevýhodu. Vaša reklama môže v istých prípadoch skončiť aj úplným fiaskom, a tak je nutné množstvo testovania a optimalizácie. Niekedy sa preto oplatí zamerať radšej na reklamu svojich vlastných produktov a všeobecných kľúčových slov a neprovokovať zbytočne konkurenciu.

3. Nemožnosť cieliť na dynamické slová

Pri tvorbe reklamy tohto typu nemôžete využiť tzv. DKI (Dynamic Keyword Insertion). Ide o funkciu, ktorá časť textu vo vašej inzercii nahradí priamo vyhľadávaným výrazom. Keďže je ale vyhľadávaným výrazom značka konkurencie, po dosadení do vašej reklamy by táto porušovala priamo podmienky AdWords reklamy, ktoré stanovuje Google.

4. Nutnosť komplexnej marketingovej kampane

Rozhodne vám neodporúčame, aby ste reklamu cielenú na konkurenciu využívali ako jediný typ PPC reklamy. Berte ju skôr ako doplnok, bonus k vašej hlavnej reklamnej kampani. Je dôležité, aby ste zákazníkov prilákali aj formou remarketingu, či špeciálnej landing page, ktorá popisuje vaše výhody oproti konkurencii. Ak na to nemáte rozpočet, začnite radšej jednoduchšou formou reklamy.

5. Amorálnosť a právne aspekty

Reklama cielená na značku vašej konkurencie je vaše verejné vyhlásenie vojny. Z etického hľadiska nemusí nájsť tento typ reklamy u vašich (potenciálnych) klientov pochopenie. A pochopenie rozhodne nenájde ani u vášho konkurenta. Zo Slovenska a Českej republiky sú známe aj prípady, kedy tento typ reklamy vyvrcholil v súdny spor. Pri tvorbe reklamy preto myslite na jej neutrálne spracovanie.

Veríme, že ste si urobili komplexný názor na to, aké výhody a nevýhody ponúka reklama cielená na značku konkurenta. Ide o netypickú formu inzercie, ktorá si vyžaduje naozaj hĺbkovú analýzu a prehodnotenie rizík. Ak sa však rozhodnete takýto typ reklamy vyskúšať, prípadne máte záujem o akúkoľvek inú formu online reklamy, neváhajte nás kontaktovať. A neprehliadnite ani naše ďalšie články.

Páči sa vám článok?