tip 94: Využite RFM analýzu na personalizovaný inteligentný newsletter

RMF analýza je nástroj, ktorého sila spočíva v tom, že prináša príležitosti na zlepšenie marketingovej kampane cez lepšie porozumenie nákupného správania zákazníkov.

Cieľom analýzy je nájsť zákazníkov, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť pozitívnej odozvy a zároveň je u nich očakávaný najvyšší prínos v podobe zisku. RFM zefektívňuje procesy a poskytuje obchodníkom, marketingu a vedeniu spoločnosti lepšie a podrobnejšie informácie o zákazníkoch. Vďaka tomu sa vzťah so zákazníkom stáva viacej profitabilný a znižujú sa operatívne náklady.

rozdelenie zákazníkov pomocou RFM analýzy

Z pohľadu marketingu je dobrá tá kampaň, ktorá dokáže čo najpresnejšie cieliť na zákazníkov. Vedieť cielene osloviť svojich zákazníkov je kľúčom k úspechu pri marketingovej kampani. Avšak, ak máme vedieť cielene osloviť zákazníkov je ich najprv potrebné rozdeliť do segmentov podľa určitých modelov správania. RFM rozdeľuje zákazníkov do troch kategórií podľa:

  • celkového objemu minutých peňazí (Monetary)
  • počtu nákupov (Frequency)
  • doby od posledného nákupu (Recency)

Predstavme si, že v každej kategórií zoradíme návštevníkov vzostupne. Teda v prvej kategórii budú zákazníci zoradení od tých, čo minuli u nás najmenej, až po tých čo najviac. V druhej kategórií budú zoradení zákazníci vzostupne podľa počtu objednávok a v tretej kategórií budú zákazníci zoradení od tých, čo už dávnejšie nič nenakúpili až po tých, čo nakúpili pred chvíľkou.

Po takomto zoradení každú kategóriu rozdelíme na dieliky, ktoré predstavujú segmenty, a tieto dieliky očíslujeme od 1 vyššie. 1 predstavuje najmenej významný segment. Akonáhle to máme hotové, tak sa začíname pozerať na našich zákazníkov prostredníctvom segmentov a ich významov.

RFM kocka

Ďalším krokom je prenesenie kategórií na kocku, pričom každá kategória predstavuje jeden rozmer kocky. Vďaka tomu je možné ďalej segmentovať zákazníkov na základe vzťahov medzi kategóriami. Napríklad, môžeme nájsť zákazníkov, ktorí nakupujú veľmrfm_analyza-01i často(Frequency), ale realizujú nevýznamné objemy peňazí(Monetary). Alebo zákazníkov, ktorí sa významnou mierou podieľajú na celkovom obrate(Monetary), ale je to dlhá doba odkedy nakúpili naposledy(Recency). Zákazníci sú hodnotení na základe skóre. Napríklad (3,3,3) predstavuje zákazníka, ktorí nakúpil relatívne nedávno, nakupuje nadpriemerne často a v nadpriemernej výške. Je jasné, že takýto zákazník ma väčšiu hodnotu ako zákazník so skóre (1,1,1).

legenda

RFM tabulka

cielená kampaň s využitím RFM

Vďaka vzťahom medzi kategóriami môžeme zaradiť našich zákazníkov do štvorčekov, na základe ktorých sa tvorí RFM segmentácia, ktorá má svoje klasifikačné pojmy ako napríklad: lojální zákazníci, veľkí spendri, nové dojné kravy a podobne. Pre každú klasifikáciu existuje množstvo odporúčaní a rád ako sa chovať vo vzťahu k zákazníkovi. Napríklad, týmto popriať k narodeninám, na týchto sa vykašlať,… Pomocou segmentácií dokážeme lepšie zacieliť marketigové aktivity. Je možné vytvoriť napríklad špecializované propagačné akcie alebo rozvíjať služby na určitú skupinu zákazníkov. Pri uplatňovaní RFM skóre pri marketingových kampaniach je najjednoduchšie a najviac efektívne identifikovať, zacieliť a odmeniť svojich najvernejších zákazníkov a tak si ich udržať.

Ako agentúra máme s implementáciou RFM analýzy do nášho systému Sellio bohaté skúsenosti. Podstatou je spojenie najlepších nástrojov na trhu a Sellia s cieľom tvoriť personalizovaný inteligentný newsletter, ktorý sa bude posielať tým správnym zákazníkom v správny čas. Celkovo vieme pomocou RFM analýzy rozsegmentovať zákazníkov a definovať tých najlepších.

 

Páči sa vám článok?

Potrebujete riešenie na mieru?
Kontaktujte nás!

Vladimír Donič hlavný konzultant

+421 948 368 636

vladimir.donic@vibration.sk

Alebo vyplňte krátky formulár

Zadať dopyt