Blog

Mind mapy sú dokonalý nástroj nielen na analyzovanie

Nepoznám ľahší diagram na pochopenie ako mind map. UML diagramy sú často krát pre klienta španielska dedina. Preto v našej firme používame veľmi radi takéto myšlienkové mapy. Keď umiestnime štruktúru problémov do cenovej ponuky alebo špecifikácie aj laik, ktorý nemá tušenie o informačných systémoch vie pochopiť základné vzťahy a členenie.

Myšlienkové mapy slúžia na tvorbu, vizualizovanie, štruktúrovanie a klasifikovanie myšlienok.

Mindmapy sú skvelý nástroj na:

  • hľadanie a analyzovanie akýchkoľvek problémov a rozdeľovanie na sub problémy
  • hľadanie riešenia problémov
  • tvorbu informačnej architektúry
  • akýkoľvek brain storming
  • rozhodovanie

Výhody:

  • rýchla kategorizácia
  • podobnosť k pracovaniu mozgu
  • rýchlosť a prehľadnosť

Nevýhody

  • nutnosť používania softwarových prostriedkov
  • pri veľkej štruktúre a hĺbke zanorenia sa stráca prehľadnosť

Odporúčam určite vyskúšať Mindjet na Ipade. Na počítači buď platený MindJet prípadne voľne dostupný FreeMind.

Na ukážku prikladám myšlienkovú mapu, v ktorej je zobrazené čomu sa venuje vibration.sk

Existujú aj online nástroje na tvorbu mindmáp. Ja používam napríklad coggle.it. V rámci zadarmo plánu môžete mať 3 myšlienkové mapy.

Páči sa vám článok?