Blog

Marketingové frameworky. Aký si vybrať pre vaše podnikanie?

Využitie marketingového frameworku môže vášmu biznisu zaistiť trvalý a rastúci zisk. Pomôže vám definovať spôsob marketingu vašej firmy a skompletizuje vašu stratégiu s víziami do budúcnosti. Vďaka nemu môžete rásť systematicky a efektívne.  

Keďže však neexistuje jeden univerzálny spôsob, ktorý by dokázal pomôcť všetkým typom podnikania, rozobrali sme pre vás niekoľko úspešných a skutočne funkčných frameworkov. Každý z nich je založený na inom princípe a preto veríme, že sa s niektorým z nich určite stotožníte. Ako vám teda skratky ako napríklad STP, BCG či STDC môžu pomôcť zvýšiť zisk?

BCG matrix – bostonská matica

Bostonská matica, biznis matica či BCG matrix – to všetko sú pomenovania pre marketingový framework, ktorý ukazuje spojitosti medzi tempom rastu obchodov a konkurenčnou pozíciou spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na charakteristiku produktov, ktoré rozdeľuje na základe toho, aké výnosy majú na trhu a akú finančnú záťaž znamenajú pre samotnú firmu.

BCG matica rozdeľuje produkty do nasledujúcich 4 kvadrantov:

Psy – produkty, ktoré nezarábajú a pre firmu znamenajú finančnú záťaž;

Otázniky – produkty, ktoré sú šancou do budúcnosti, vyžadujú však vysokú finančnú podporu na rozbeh;

Hviezdy – produkty s najlepšími obchodnými výsledkami na trhu;

Dojné kravy – hlavná produktová opora firmy. Tieto výrobky nevyžadujú veľké finančné vklady, no produkujú vysoké zisky. Kryjú straty z iných produktov a ich obraty umožňujú rozvoj nových aktivít.

Zdroj foto: smartinsights.com

Matica je pre manažérov firiem veľkou pomocou pri rozdeľovaní zdrojov. Jasne ukazuje, akú majú produkty nákupnú silu a vymedzuje ich pozíciu na trhu. Umožňuje ďalšiu analýzu a predpoveď vývoja produktov na trhu do budúcna, čo pomáha stanovovať marketingové ciele.

Framework bostonskej matice je však ideálny najmä pre firmy s vysokým počtom produktov. V prípade, že má vaša firma menšie produktové portfólio, poprípade máte začínajúcu firmu, matica môže byť pre vás skresľujúca a neefektívna. Pomôcť vám ale môže niektorý z nasledujúcich marketingových frameworkov.

STP – Segmentácia, targeting, positioning

Framework STP – segmentácia, targeting a positioning sa zameriava predovšetkým na plánovanie komunikácie firmy. Analyzuje vzťah cieľovej skupiny k produktu a jeho cene, aby  mohol následne správne komunikovať benefity produktov a uspieť tak u zákazníka.

Model STP je teda zameraný na poskytovanie relevantných produktov, služieb a komunikácie tomu správnemu zákazníkovi. Zjednodušený priebeh jeho jednotlivých fáz si môžete pozrieť v našej malej infografike.

Tento marketingový framework je možné aplikovať takmer na každý typ biznisu, bez ohľadu na veľkosť produktového portfólia.

Brand positioning map

Pokým predošlé dva frameworky sa zameriavali predovšetkým na produkty, brand positioning map sa sústredí na značku ako celok. Model umožňuje majiteľom firmy vizualizovať pozíciu značky na trhu vo vzťahu ku konkurentom tým, že opisuje vnímanie značiek spotrebiteľmi v porovnaní s atribútmi, ktoré sú kľúčové pre dosahovanie ziskov.

Brand positioning map je teda koncept zameraný na pochopenie toho, ako zákazníci vnímajú vašu značku. Zároveň pomáha vytvoriť stratégiu na to, aby zákazníci videli značku tak, ako vy chcete, aby ju videli. Je to ideálny marketingový framework pre branding či rebranding. Funkčný je pre globálne značky, no aj pre malé lokálne podniky.

Najefektívnejší framework pre e-commerce – model STDC

Z dlhodobého hľadiska sa model STDC (See Think Do Care) osvedčil ako najefektívnejší marketingový framework pre e-commerce. Zákazníkov rozdeľuje do 4 fáz rozhodovania počas nákupného procesu. Podľa STDC je totiž nevyhnutné osloviť zákazníka v tom správnom momente a na správnom mieste. Práve rozdelením zákazníkov do jednotlivých fáz viete vystihnúť situáciu, v ktorej sa práve nachádza, a adekvátnou komunikáciou ho doviesť až ku konverzii.

Zdroj foto: jeshoots.com

4 fázy rozhodovania počas nákupného procesu sú:

SEE (vidieť):

  • skupina ľudí, ktorá ešte nechce nakupovať ani nepozná vašu značku, no spája ju určitý spoločný zámer,
  • najväčšia skupina;

THINK (rozmýšľať):

  • menšia skupina, ktorá už zvažuje nákup,
  • značku už pozná a porovnáva ju s konkurenciou;

DO (konať)

  • malá skupina, ktorá už nakupuje,
  • fáza, v ktorej sa skupina stáva vašimi zákazníkmi, a teda vykonáva konverziu;

CARE (starať sa)  

  • skupina tých, ktorý už nakúpili minimálne 2x alebo nakupujú pravidelne,
  • v tejto fáze oslovujete už existujúceho zákazníka.

Model STDC je veľmi komplexný. Sleduje, čo konverzii predchádza, ako konverzia prebieha a čo nastáva po nej. Zameriava sa na celú škálu atribútov – od cieľov, cez cieľovú skupinu, použitý obsah, vhodné komunikačné kanály až po budget. Pre maximálne využitie potenciálu tohto marketingového frameworku je potrebné využiť všetky 4 fázy vo vzťahu s publikom, obsahom, kanálmi a meraním.  

Model STDC je efektívny pre všetky typy podnikania. Ľahko ho aplikujete tak, že si vytvoríte jednoduchú tabuľku, kde v riadku budete mať za sebou jednotlivé fázy STDC a v stĺpci atribúty ako publikum, obsah, kanály a meranie. Tabuľka vám ukáže, koho, kde a čím zaujať a zároveň budete vedieť, ako odmerať úspešnosť jednotlivých krokov.

Ktorý marketingový framework je ideálny pre vaše podnikanie?

Rozhodnúť sa, ktorý marketingový framework pomôže vášmu biznisu rásť najefektívnejšie, môže byť niekedy veľmi ťažké. Ešte ťažšie je však správne ho aplikovať na vaše podnikanie a využiť všetky príležitosti, ktoré ponúka. Ak si svojou marketingovou stratégiou nie ste istý ani po prečítaní nášho článku, nebojte sa napísať nám. Radi vám poradíme a nastavíme vám stratégiu tak, aby váš biznis prirodzene rástol.

 

Páči sa vám článok?