Blog

Zhrnutie mesiaca november 2020

Spustené webové aplikácie

fordskladom.sk

Tvorba webovej aplikácie postavenej na našom obľúbenom javascript frameworku vue.js a nuxt.js na front ende. Ako backend sme využili náš hotový systém sellio, do ktorého sme doprogramovali na mieru niekoľko funkcií a rozšírili API. Pridali sme aj nové užívateľské role a v pozadí je prepracovaná logika napojená na niekoľko externých systémov.

case study | web

Spustený eshop

high-five.sk

Vytvorili sme eshop na mieru postavenom na našom systéme sellio, do ktorého sme doprogramovali niekoľko menších modulov. Oslovila nás myšlienka projektu a veríme, že sa tento projekt pekne rozbehne a uvidíme veľa jedinečných dizajnových tričiek po svete.

eshop

Čo sa nám podarilo?

Máme nového kolegu Tomáša, ktorý zatiaľ robí hlavne na frontende.

Náš technologický stack stále inovujeme – už máme otestované, že javascript bude naša cesta najbližší rok a tešíme sa z nových zadaní, kde už takmer nerozmýšlame, na čom postaviť projekt.

Páči sa vám článok?