Sme Ň°pecialisti na ecommerce projekty, v√Ĺvoj webov√Ĺch aplik√°ci√≠ a n√°rońćn√Ĺch technologick√Ĺch rieŇ°en√≠.

  • Sme l√≠dri v oblasti v√Ĺvoja ecommerce

  • M√°me inovat√≠vny, agiln√Ĺ, transparentn√Ĺ a efekt√≠vny pr√≠stup

  • Sme vŇĺdy spońĺahliv√Ĺ a strategick√Ĺ partner

  • Pracuj√ļ u n√°s top Ň°pecialisti, ktor√≠ maj√ļ radi svoju pr√°cu

  • UŇĺ 10 rokov rob√≠me eshopy a weby na mieru

V√Ĺber √ļspeŇ°n√Ĺch projektov

actlegal.com

Redizajn webovej prezent√°cie siete pr√°vnick√Ĺch firiem funguj√ļcich v 10 krajin√°ch Eur√≥py s 400 pr√°vnikmi a expertami.

madad.sk

Nov√Ĺ eshop na mieru pre Madness Advertising. L√≠der v oblasti reklamy si zasl√ļŇĺi kvalitn√© technologick√© rieŇ°enie, ktor√© sme mu poskytli.

prevereneauto.sk

Redizajn a preprogramovanie webovej str√°nky fordskladom.

tatranskyprofil.eu

Najv√§ńćŇ°√≠ predajca dreva online za pomoci n√°Ň°ho syst√©mu sellio.

summitmotors.sk

Webov√Ĺ port√°l na predaj √°ut.

1plastcompany

NaŇ°ou √ļlohou bolo vytvoriŇ• multijazyńćn√Ĺ katal√≥g produktov predajcu zariaden√≠ pre zpracov√°nie a recykl√°ciu plastov. IŇ°lo aj o multidom√©nov√© rieŇ°enie s mnoŇĺstvom programovania na mieru. S√ļńćasŇ•ou rieŇ°enia je aj konfigur√°tor produktov, ktor√Ĺ pońć√≠ta aj cenu produktu na mieru a dopyty padaj√ļ ako objedn√°vky do backendu n√°Ň°ho syst√©mu sellio.

mib.sk

Tvorba webovej str√°nky Metropolitn√©ho InŇ°it√ļtu Bratislava.

redcross.sk

Tvorba rozsiahleho obsahov√©ho port√°lu pre Slovensk√Ĺ ńĆerven√Ĺ kr√≠Ňĺ aj s klientskou z√≥nou.

profikuchar.sk

Do projektu boli prizvan√≠ najlepŇ°√≠ ecommerce Ň°pecialisti na Slovensku. UX konzultant Honza Kvasnińćka, SEO konzultant Pavel Ungr, extern√Ĺ ńćesk√Ĺ dizajn√©r, performance agent√ļra, dod√°vateńĺ ERP syst√©mu a my.

curaden.com

Curaden je jednotkou v starostlivosti o zdravie √ļstnej dutiny. Vyv√≠ja programy prevencie, vzdel√°vacie aktivity ale rovnako aj produkty, ktor√© pom√°haj√ļ v starostlivosti o √ļstnu dutinu a teda prispievaj√ļ¬† ku krajŇ°iemu, zdravŇ°iemu svetu. Dizajn dodal milk.sk

easycase.eu

Eshop s moŇĺnosŇ•ou vytvorenia vlastn√©ho obalu na telef√≥n z fotiek z√°kazn√≠ka priamo z jeho vlastn√Ĺch fotiek z instagramu alebo facebooku. Po objedn√°vke ide v√Ĺstup priamo do v√Ĺroby. Javascript masta ouna.

saloos.cz

Od prv√©ho telefon√°tu sme transformovali web klienta na eshop s ponukou cel√©ho sortimentu. Napojili sme extern√Ĺ ERP syst√©m, platobn√ļ br√°nu a v√Ĺsledkom je nov√Ĺ prehńĺadn√Ĺ eshop s filtr√°ciou a novou informańćnou architekt√ļrou.

UX a redizajn otta.sk

Nadizajnovali sme 224 obrazoviek pre responz√≠vnnu webov√ļ aplik√°ciu, IOS mobil, IOS tablet, Android mobil, Android tablet a vŇ°etky druhy smart TV.

shapen.sk

Shapen¬† je jedineńćn√Ĺ slovensk√Ĺ projekt, ktor√Ĺ sa zaober√° predajom barefoot top√°nok. Znańćka sa neust√°le vyv√≠ja a zlepŇ°uje, navrhuje a vyr√°ba si top√°nky. Pred spusten√≠m eshopu si klient pripravil cel√Ĺ brand a komunik√°ciu so z√°kazn√≠kmi. Klient ońćak√°val kvalitn√© dodanie eshopoveho rieŇ°enia.

V√Ĺhody spolupr√°ce s vibration

Spolupr√°ca s freelanceromInhouse developeriBeŇĺn√° develop√©rska firmaSpolupr√°ca s vibration
N√°kladovosŇ•
R√Ĺchla reakńćn√° doba
Pridelen√Ĺ projekt manaŇĺ√©r, ktor√Ĺ dohliada nad cel√Ĺm projektom
N√≠zke riziko ukonńćenia spolupr√°ce
Komplexn√° znalosŇ• ecommerce
ZastreŇ°enie UX a webdizajnu
R√Ĺchla zmena technol√≥gi√≠ alebo rieŇ°en√≠
Efektívne a transparentné projektové riadenie
Prehńĺadn√Ĺ reporting na sekundy
ńĹahk√° zmena dod√°vateńĺa
Pravidelné konzultácie a inovácie v projekte

Referencie

Spolupracujeme