Sme Ň°pecialisti na digit√°lne rieŇ°enia. Sp√°jame dizajn, technol√≥gie a marketing v dokonale funguj√ļci celok.

  • Sme l√≠dri v oblasti v√Ĺvoja ecommerce

  • M√°me inovat√≠vny, agiln√Ĺ, transparentn√Ĺ a efekt√≠vny pr√≠stup

  • Sme vŇĺdy spońĺahliv√Ĺ a strategick√Ĺ partner

  • Pracuj√ļ u n√°s top Ň°pecialisti, ktor√≠ maj√ļ radi svoju pr√°cu

  • UŇĺ 10 rokov rob√≠me eshopy a weby na mieru

V√Ĺber √ļspeŇ°n√Ĺch projektov

summitmotors.sk

Webov√Ĺ port√°l na predaj √°ut.

mib.sk

Tvorba webovej str√°nky Metropolitn√©ho InŇ°it√ļtu Bratislava.

redcross.sk

Tvorba rozsiahleho obsahov√©ho port√°lu pre Slovensk√Ĺ ńĆerven√Ĺ kr√≠Ňĺ aj s klientskou z√≥nou.

profikuchar.sk

Do projektu boli prizvan√≠ najlepŇ°√≠ ecommerce Ň°pecialisti na Slovensku. UX konzultant Honza Kvasnińćka, SEO konzultant Pavel Ungr, extern√Ĺ ńćesk√Ĺ dizajn√©r, performance agent√ļra, dod√°vateńĺ ERP syst√©mu a my.

curaden.com

Curaden je jednotkou v starostlivosti o zdravie √ļstnej dutiny. Vyv√≠ja programy prevencie, vzdel√°vacie aktivity ale rovnako aj produkty, ktor√© pom√°haj√ļ v starostlivosti o √ļstnu dutinu a teda prispievaj√ļ¬† ku krajŇ°iemu, zdravŇ°iemu svetu. Dizajn dodal milk.sk

easycase.eu

Eshop s moŇĺnosŇ•ou vytvorenia vlastn√©ho obalu na telef√≥n z fotiek z√°kazn√≠ka priamo z jeho vlastn√Ĺch fotiek z instagramu alebo facebooku. Po objedn√°vke ide v√Ĺstup priamo do v√Ĺroby. Javascript masta ouna.

saloos.cz

Od prv√©ho telefon√°tu sme transformovali web klienta na eshop s ponukou cel√©ho sortimentu. Napojili sme extern√Ĺ ERP syst√©m, platobn√ļ br√°nu a v√Ĺsledkom je nov√Ĺ prehńĺadn√Ĺ eshop s filtr√°ciou a novou informańćnou architekt√ļrou.

UX a redizajn otta.sk

Nadizajnovali sme 224 obrazoviek pre responz√≠vnnu webov√ļ aplik√°ciu, IOS mobil, IOS tablet, Android mobil, Android tablet a vŇ°etky druhy smart TV.

shapen.sk

Shapen¬† je jedineńćn√Ĺ slovensk√Ĺ projekt, ktor√Ĺ sa zaober√° predajom barefoot top√°nok. Znańćka sa neust√°le vyv√≠ja a zlepŇ°uje, navrhuje a vyr√°ba si top√°nky. Pred spusten√≠m eshopu si klient pripravil cel√Ĺ brand a komunik√°ciu so z√°kazn√≠kmi. Klient ońćak√°val kvalitn√© dodanie eshopoveho rieŇ°enia.

gently.curaden.com

Magaz√≠n pre spolońćnosŇ• Curaden. Dizajn dodal milk.sk

farlesk.sk

Kompletn√© prerobenie pomal√©ho eshopu z WordPressu na n√°Ň° eshopov√Ĺ syst√©m.

nebbia.fitness

Dlhodob√° spolupr√°ca na komplexnom rieŇ°en√≠ pre B2B a B2C predaj po celom svete. Skladov√Ĺ syst√©m, riadenie v√Ĺroby, cenotvorba na mieru.

V√Ĺhody spolupr√°ce s vibration

Spolupr√°ca s freelanceromInhouse developeriBeŇĺn√° develop√©rska firmaSpolupr√°ca s vibration
N√°kladovosŇ•
R√Ĺchla reakńćn√° doba
Pridelen√Ĺ projekt manaŇĺ√©r, ktor√Ĺ dohliada nad cel√Ĺm projektom
N√≠zke riziko ukonńćenia spolupr√°ce
Komplexn√° znalosŇ• ecommerce
ZastreŇ°enie UX a webdizajnu
R√Ĺchla zmena technol√≥gi√≠ alebo rieŇ°en√≠
Efektívne a transparentné projektové riadenie
Prehńĺadn√Ĺ reporting na sekundy
ńĹahk√° zmena dod√°vateńĺa
Pravidelné konzultácie a inovácie v projekte

Referencie

Spolupracujeme