SEO v roku 2015 – nové metódy optimalizovania obsahu

Prečítajte si rôzne stratégie, ktoré vám ukážu, ako optimalizovať obsah webových stránok v tomto roku.

Čitatelia na prvom mieste, algoritmy až po nich

Google algoritmy uprednostňujú obsah, ktorý je hodnotný pre užívateľov, nie ten ktorý je napísaný len kvôli pozíciám vo vyhľadávaní.

SEO in 2015

Tvoriť kvalitný obsah je náročné a preto niektorí využívajú black hat seo praktiky, ktoré sa môžu javiť ako lákavá cesta k vyšším pozíciám vo vyhľadávačoch, no v dlhodobom horizonte pravdepodobne aj drahšia. Vytváranie kvalitného obsahu môže vyžadovať viac počiatočnej snahy, ale stojí to za to.

Čo je kvalitný obsah?

Google poskytuje prehľad o tom, čo považuje za indikátory kvality obsahu:

 • Verili by ste informáciám prezentovaným v článku?
 • Napísal tento článok expert, ktorý sa vyzná v danej oblasti, alebo je to napísané skôr prirodzene plytko?
 • Má stránka duplicitné, prekrývajúce sa alebo nepotrebné články na rovnaké alebo podobné témy s približne rovnakými kľúčovými slovami?
 • Dali by ste vaše informácie z kreditnej karty tejto stránke?
 • Má táto stránka pravopisné, štylistické alebo vecné chyby?
 • Ponúka stránka témy, ktoré naozaj zaujímajú čitateľov alebo sú ich články len generovaním obsahu, ktorý by mohol prilákať návštevníkov cez vyhľadávače?
 • Ponúka článok originálny obsah alebo informáciu, originálny report, originálny výskum alebo originálnu analýzu?
 • Ponúka stránka skutočnú hodnotu v porovnaní s ostatnými?
 • V akej miere je urobená kontrola kvalitného obsahu?
 • Popisuje článok obe stránky veci?
 • Je stránka uznávaná autorita vo svojom obore?

Zdroj: http://googlewebmastercentral.blogspot.sk/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html

V prvej etape plánovania obsahu a stratégie uvažujte o svojom publiku a jeho skutočných záujmoch.

Cieľom tvorcu obsahu je vytvoriť taký obsah, ktorý apeluje na vaše publikum a priťahuje jeho pozornosť. Inteligentná obsahová analýza môže viesť ku konverziám.

 • Nájdite si zameranie, ktoré je natoľko úzke, aby ste vedeli byť jedinečnými, ale dostatočne široké, pre splnenie vašich obchodných cieľov.
 • Nájdite si vášho ideálneho zákazníka a zistite, aké blogy číta, aké sociálne siete používa, aký typ akcií navštevuje, atď.
 • Vytvorte osobnosť, ktorá vystihuje vášho cieľového zákazníka a snažte sa mu porozumieť.
 • Zamerajte na neho svoj obsahový marketing. Apelujte na skutočné záujmy vášho zákazníka.

Sémantické vyhľadávanie a koncepty kľúčových slov

Sémantické vyhľadávanie zohľadňuje jednotlivé kľúčové slová, ktoré ľudia zvyčajne používajú, a snaží sa ich analyzovať a zaradiť ich do väčšieho celku. Jednoduchšie povedané, Google sa sústreďuje na reťazec kľúčových slov a skladá základný koncept, do ktorého všetky patria.

semantic-search-520x347

Tvorcovia obsahu majú väčšiu voľnosť prispôsobiť obsah skutočným záujmom svojho publika, bez toho aby sa museli báť, kde sa tento obsah bude nachádzať vo výsledkoch vyhľadávania. Pri tvorení obsahu sa zamerajte na pokrytie niekoľkých kľúčových otázok, ktoré sú dôležité pre vaše publikum.

Budovanie autority a štyroch Vé

Cieľom tvorby obsahu, rovnako ako vašej celkovej obsahovej stratégie, by malo byť spraviť z vášho webu autoritu v určitej oblasti.

Odkedy Google kladie dôraz viac na personalizáciu a sémantické vyhľadávanie, autorita v určitej oblasti sa stala dôležitejšou a dá sa ju aj jednoduchšie dosiahnuť.

Zvlášť ak si definujete oblasť vášho pôsobenia primerane vášmu biznisu.

V knihe Google semantic search, Dávid Amerland tvrdí, že „štyri Vé“, ktoré riadia veľké dátové procesy môžu byť použité aj v rámci SEO a obsahového marketingu:

 • Rozsah (Volume) – Je to najjednoduchšia časť zo štyroch Vé. Množstvo materiálu, ktoré publikujete o danej téme, bude napovedať o vašej autorite.
 • Rýchlosť (Velocity) – Celková frekvencia vašej práce, tiež hovorí Google-u o vašej autorite. Publikovať informácie raz týždenne po dobu jedného roka vyzerá lepšie ako raz mesačne v priebehu štyroch rokov.
 • Rôznorodosť (Variety) – Pokiaľ nechcete detailne informovať o vašej práci, pokryte rôzne oblasti vášho zamerania. Aj to bude signalizovať Google-u, že ste opravnení hovoriť o danej téme.
 • Pravdivosť (Veracity) – Ponúkajte obsah, ktorý čitateľov zaujme a prijmu ho(zdieľajú ho, hovoria  o ňom … ). To je najsilnejším signálom pre Google, že by mal ponúkať obsah práve z vašej stránky.

Pravidelne kontrolujte či váš obsah spĺňa tieto štyri podmienky a Google vašu stránku uprednostní vo vyhľadávaní.

„Tradičné“  SEO ako finálny krok

Keď ste si už istí, že poznáte svoje publikum, viete, čo ich zaujíma, produkujete kvalitný obsah v oblasti vášho zamerania a robíte to spôsobom, ktorý zabezpečuje autoritu vaše stránke, potom môžte začať rozmýšľať nad tradičným SEO.

„Tradičné“ SEO je niečo ako malé farebné cukríky. Po posypaní vanilkovej zmzliny, gulôčky zlepšia celkový dojem a ozaj môžu ľuďom ponúknuť pridanú hodnotu. Ale, ak dáte niekomu iba kôpku farebných cukríkov, nedáte im, to čo skutočne chceli a pravdepodobne zanechajú len zlú chuť v ich ústach.

Potom osvedčené SEO praktiky, ako je napríklad prelinkovanie v rámci vášho webu, používanie kľúčových slov v nadpisoch a anchor textoch a riadne tagovanie a kategorizácia obsahu, môžu ozaj ponúknuť čitateľovi nemalú pridanú hodnotu.

Ak sú dodržané tieto osvedčené SEO praktiky a je ponúknutý kvalitný obsah, o ktorý majú čitatelia záujem, potom sa nielen zvýši užívateľský komfort, ale vaše príspevky sa budú dať jednoduchšie nájsť. Ak však SEO nestavia na kvalitnom obsahu, môže narobiť viac škody ako osohu.

V skutočnosti,  je to presne to, o čom hovoril Sean Jackson, keď tvrdil: „SEO je mŕtve.“ To neznamená, že tieto praktiky sú mŕtve, ale ak vy nevytvárate skvelý obsah, SEO praktiky sú v podstate k ničomu.

Voľný preklad: thenextweb.com

Fotografie: Digitalcurrent.com, Shutterstock

Páči sa vám článok?

Potrebujete riešenie na mieru?
Kontaktujte nás!

Vladimír Donič hlavný konzultant

+421 948 368 636

vladimir.donic@vibration.sk

Alebo vyplňte krátky formulár

Zadať dopyt