Odporúčania ako správne robiť web stránky priamo od Google

Osvedčené postupy ako pomôcť Google nájsť, prehliadať a indexovať Vaše stránky.

Pridŕžanie sa nasledovných pokynov pomôže Google nájsť, indexovať a hodnotiť Vaše stránky. Aj keď sa rozhodnete nerealizovať niektorý z týchto návrhov, dôrazne odporúčame, aby ste venovali zvýšenú pozornosť časti „Pokyny týkajúce sa kvality“, ktoré vytyčujú niektoré nezákonné praktiky, ktoré môžu viesť k tomu, že stránky budú úplne vylúčené z Google indexovania, alebo budú algoritmicky či manuálne označené ako spam. V prípade označenia ako spamu sa stránky nebudú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na Google. com ani na partnerských weboch Google.

Keď budú Vaše stránky pripravené:

Pokyny pre dizajn a obsah

 • Vytvorte stránku s prehľadnou hierarchiou a textovými odkazmi. Každá stránka by mala byť dosiahnuteľná aspoň pomocou jedného statického textového odkazu.
 • Ponúknite užívateľom mapu stránok s odkazmi na dôležité časti webu. Ak mapa stránok obsahuje extrémne veľa odkazov, môžete ju rozložiť na niekoľko stránok.
 • Neprekračujte rozumný počet odkazov na stránke.
 • Vytvorte užitočný a informačne bohatý web a vytvorte stránky, ktoré jasne a presne popíšu Váš obsah.
 • Uvažujte nad tým, ktoré slová by užívatelia zadali, keby chceli Vaše stránky nájsť a používajte ich.
 • Na zobrazenie dôležitých názvov, obsahu alebo odkazov skúste namiesto obrázkov použiť text. Vyhľadávač Google nedokáže rozpoznať text v obrázku. Ak musíte pre textový obsah použiť obrázky, zvážte použitie atribútu ALT s niekoľkými slovami popisného textu.
 • Skontrolujte, či sú všetky značky <title> a atribúty alt presné a výstižné.
 • Skontrolujte, či sú odkazy funkčné a či kód HTML neobsahuje chyby.
 • Ak používate dynamické stránky (tj. ak obsahuje adresa URL znak „?“ ), uvedomte si, že roboti niektorých vyhľadávačov prechádzajú iba statické stránky a dynamické nie. Väčšinou pomôže, keď budete používať iba niekoľko krátkych parametrov.
 • Preštudujte si odporúčané postupy pre obrázky, video a štruktúrované úryvky od Google.

Technické pokyny

 • Prejdite Vaše stránky pomocou textového prehliadača, například Lynx, pretože väčšina vyhľadávačov vidí Vaše stránky podobne ako Lynx. Ak Vám v zobrazení celého webu v textovom prehliadači bránia ozdobné funkcie ako JavaScript, súbory cookie, ID relace, rámce, DHTML alebo Flash, budú mať prehľadávače vyhľadávačov s prehliadaním pravdepodobne problémy.
 • Umožnite prehľadávačom prehliadať Vaše stránky bez ID relace alebo argumentov, ktoré by sledovali ich cestu stránkami. Tieto postupy síce pomáhajú sledovať správanie jednotlivých užívateľov, avšak metóda prístupu prehľadávačov je úplne odlišná. Použitie týchto techník môže viesť k neúplnému indexovaniu stránok, pretože roboti nemusia byť schopní odstrániť adresy URL, ktoré vyzerajú inak, avšak v skutočnosti odkazujú na tú istú stránku.
 • Uistite sa, že Váš webový server podporuje záhlavie http If-Modified-Since. Táto funkcia umožňuje webovému serveru informovať systém Google o tom, či od posledného prehliadania stránok prišlo k zmene ich obsahu. Podpora tejto funkcie šetrí šírku pásma a režijné náklady.
 • Využívajte na webovom serveri súbor robots. txt. Tento súbor informuje prehľadávače o tom, ktoré adresáre sa dajú či nedajú prehliadať. Aby ste omylom nezablokovali prístup Googlebotu, musí byť tento súbor aktuálny. Informácie o zadávaní pokynov robotom, ktorí navštevujú Vaše stránky, nájdete na stránke http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html. Ak sa chcete presvedčiť, či súbor robots.txt používate správne, môžete ho otestovať pomocou nástroja pre analýzu súboru robots. txt, ktorý je súčasťou Google Webmaster Tools.
 • Urobte primerané opatrenia, aby ste zaistili, že hodnotenie vo vyhľadávačoch nebude ovplyvňované reklamami. Napríklad reklamy AdSense a odkazy DoubleClick spoločnosti Google sú pred prehliadaním blokované pomocou súboru robots.txt.
 • Ak si Vaša spoločnosť zakúpi systém pre správu obsahu, skontrolujte, či systém vytvára stránky a odkazy, ktoré môžu vyhľadávače prehliadať.
 • Aby ste zabránili prehľadávačom v prístupe na stránky výsledkov vyhľadávania alebo automaticky generované stránky, ktoré nepridávajú užívateľom vyhľadávačov hodnotu, použite súbor robots.txt.
 • Vyskúšajte, či sa stránky správne zobrazujú v rôznych prehliadačoch.
 • Sledujte výkon Vašich stránok a optimalizujte dobu načítavania. Cieľom Google je poskytnúť užívateľom najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania a skvelý užívateľský dojem. Rýchle weby sú pre užívateľa príjemnejšie a zvyšujú kvalitu celej siete World Wide Web (predovšetkým pre užívateľov s pomalým internetovým pripojením). Veríme, že ak webmasteri zlepšia svoje weby, zvýši sa i celková rýchlosť siete World Wide Web.
 • Google všetkým webmasterom dôrazne odporúča pravidelne sledovať výkon stránok pomocou nástroja Page Speed, YSlow, WebPagetest alebo iných nástrojov. Ďalšie informácie, nástroje a zdroje nájdete na stránke Let’s Make The Web Faster. Pomocou nástroja Výkon webu vo Webmaster Tools môžete zobraziť, akou rýchlosťou sa Váš web načíta užívateľom z celého sveta.

Pokyny týkajúce sa kvality

Tieto pokyny týkajúce sa kvality sa zaoberajú najčastejšími formami podvodného alebo manipulatívneho jednania. Google však môže reagovať negatívne aj na iné zavádzajúce praktiky, ktoré tu nie sú uvedené. Nie je dobré predpokladať, že ďalšie neuvedené podvodné techniky znamenajú, že s nimi spoločnosť Google súhlasí. Správcovia webu, ktorí vynakladajú svoju energiu na presadzovanie základných princípov, zaistia užívateľom ďaleko väčšiu spokojnosť a následne sa budú tešiť z lepšieho hodnotenia než tí, ktorí svoj čas venujú hľadaniu medzier v pravidlách, ktoré by mohli využiť.

Ak sa domnievate, že nejaký web porušuje pokyny spoločnosti Google týkajúce sa kvality, informujte Google o tom tak, že nahlásite webový spam. Spoločnosť Google preferuje vývoj plošných a automatizovaných riešení problémov, a preto sa snaží obmedziť ručný boj so spamom na minimum. Na všetky hlásenia o spame síce pravdepodobne ručným zásahom reagovať nebude, ale jednotlivým hláseniam priraďuje prioritu podľa vplyvu na užívateľa. V niektorých prípadoch môže prísť až k úplnému odobratiu spamových stránok z výsledkov vyhľadávania Google. Všetky ručné zásahy však k odobratiu obsahu nevedú. Dokonca i v prípade, že proti nahlásenému webu urobia nejakú akciu, nemusia byť dôsledky tejto akcie zrejmé.

Pokyny týkajúce sa kvality – základné princípy

 • Vytvárajte stránky predovšetkým pre užívateľov, nielen pre vyhľadávače.
 • Neklamte užívateľov.
 • Nepoužívajte triky, ktoré majú za cieľ zvýšiť hodnotenie vo vyhľadávačoch. Obvykle je dobré zamyslieť sa, či by Vám nevadilo, ak by sa o Vašom konaní dozvedeli správcovia konkurenčného webu alebo zamestnanci spoločnosti Google. Ďalšie vhodné otázky sú „Pomáham týmto svojim užívateľom? Robil(a) by som to, ak by vyhľadávače neexistovali?“
 • Zamyslite sa, čo robí Vaše webové stránky jedinečnými, hodnotnými a pútavými. Snažte sa, aby Vaše stránky oproti ostatným stránkam v obore vynikali.

Pokyny týkajúce sa kvality – konkrétne pokyny

Nepoužívajte nasledujúce techniky:

 • Automaticky generovaný obsah
 • Používanie podvodných praktík s odkazmi
 • Maskovanie
 • Záludné presmerovanie
 • Skrytý text alebo odkazy
 • Portálové stránky
 • Ukradnutý obsah
 • Účasť v partnerských programoch bez pridania dostatočnej hodnoty
 • Načítanie stránok s nerelevantnými kľúčovými slovami
 • Vytváranie stránok so škodlivým správaním, ako je phishing alebo inštalácia vírusov, trójskych koní či iného škodlivého softvéru.
 • Zneužívanie označenia štrukturovaných úryvkov
 • Odosielanie automatických dotazov Googlu

Používajte dobré postupy, ako sú tieto:

 • Monitorujte, či Váš web nenapadli hackeri. Obsah vytvorený hackermi okamžite odstraňujte.
 • Predchádzajte na Vašich stránkach užívateľsky vytváranému spamu a odstraňujte ho.
 • Ak zistíte, že Vaše stránky tieto pokyny nespĺňajú, môžete ich upraviť tak, aby pokyny spĺňali, a potom stránky odoslať na nové posúdenie.

Konzultujte Vaše stránky s odborníkmi. Zabezpečíme Vám prvé pozície vo vyhľadávačoch, a postaráme sa, aby ste sa tam udržali dlhodobo.

Voľný preklad z https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en#1

Páči sa vám článok?

Potrebujete riešenie na mieru?
Kontaktujte nás!

Vladimír Donič hlavný konzultant

+421 948 368 636

vladimir.donic@vibration.sk

Alebo vyplňte krátky formulár

Zadať dopyt