Ako mení povinnosti eshopov nový zákon o ochrane spotrebiteľa?

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa upravuje povinnosti predávajúcich a práva spotrebiteľov pri predaji tovaru cez internetový obchod.

Pred odoslaním objednávky musíte spotrebiteľovi oznámiť:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby
 • obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje – adresu, telefónne číslo, fax, e-mail
 • celkovú cenu tovaru, služby vrátane DPH a ostatných daní
 • platobné, dodacie podmienky, dodaciu lehotu, informácie ako postupovať pri reklamácii
 • informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní a poskytnúť mu formulár na odstúpenie od zmluvy
 • informácie, že v prípade odstúpenia od zmluvy, znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru
 • informácie o okolnostiach, pri ktorých spotrebiteľ stráca právo odstúpiť od zmluvy
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby
 • informácie o poskytovanej záruke a jej podrobnostiach
 • informácie o kódexoch správania, ktorých sa predávajúci pridržiava
 • informácie o dĺžke trvania zmluvy, a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa
 • informácie o funkčnosti, vrátane technických opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, a informácie o kompatibilite elektronického obsahu
 • informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou
 • pred samotným odoslaním objednávky je potrebné zrekapitulovať celú objednávku

Novinka – Tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“

Ako predávajúci musíte zabezpečiť, aby spotrebiteľ jasne potvrdil, že rozumie, že potvrdením objednávky súhlasí so zaplatením ceny. Tlačidlo pre odoslanie objednávky musí obsahovať formuláciu „Objednávka s povinnosťou platby“, alebo podobnú formuláciu, ktorá zahŕňa povinnosť platby.

Aké povinnosti má predávajúci po uzavretí objednávky?

 • Po uzavretí zmluvy musíte poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči (papier, email, CD).
 • Po zamietnutí reklamácie musíte do 14 dní od vybavenia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok, ktorý bude obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presný popis posudzovaného výrobku, popis jeho stavu, výsledok posúdenia a dátum vyhotovenia odborného posudku.

Čo predávajúci nesmie?

 • Nemôžete od spotrebiteľa požadovať akékoľvek platby, ktoré sa netýkajú priamo predmetu zmluvy bez toho, aby s tým spotrebiteľ súhlasil. Jeho súhlas však nemôžete získať tak, že v objednávke alebo zmluve budú vopred vyplnené políčka.
 • Nemôžete prevádzkovať telefónne číslo so zvýšenou tarifou. Cena za hovor musí vyť rovnaká, ako na bežné telefónne číslo.
 • Nemôžete účtovať dodatočné poplatky za použitie platobného prostriedku alebo za iný spôsob platby. Teda nemôžete znevýhodňovať jeden spôsob platby oproti druhému.

Kontaktujte nás a nastavíme Váš eshop podľa platnej legislatívy.

Autor

Ivan Potančok

Ivan je riaditeľom a zakladateľom spoločnosti vibration. Stará sa hlavne o rozvoj firmy, procesy, inovácie, navrhuje systémy a webové aplikácie. Vo voľnom čase rád cestuje, jazdí na bicykli, snowboarduje a skúša nové veci.

Zanechať komentár

mohlo by vás zaujímať

BarCamp Bratislava 2016

Pozrite si online prednášky z BarCamp Bratislava 2016

Na Barcamp Bratislava 2016 sme spravili video záznam, aby si...

Prednáška o webdizajne v html editore – Barcamp Žilina 2012

Web design in html editor View more PowerPoint from...

Tvoríš dizajn? Tvor ho u nás!

Hľadáme kreatívneho dizajnéra pre naše projekty. Ak máš dizajn...

Tip 28: Vytvorte si podstránku o nákupe

Užívatelia potrebujú vedieť poštovné predtým než si objednajú. Zvýšite...

presvedčili sme vás?

Ak sa chcete niečo spýtať, napíšte nám.

Odpovieme čo najskôr.

00421 915 263 443

info@vibration.sk